Jakob Svensson

Jakob Svensson

Lärare

0709-50 45 94

jakob.svensson@altutbildning.se

Utbildning och examina

2001-02 Bibelskola Bjärka Säby

2005-09 Pastorsutbildningen, Korteboskolan, Jönköping

2011 Ordinerad pastor Svenska Alliansmissionen

2015 Pedagogik 30 hp, Jönköping University

2016 Kandidatexamen i teologi, Örebro teologiska högskola

2018 Magisterexamen i teologi, Göteborgs Universitet

2023 Masteruppsats i teologi, Göteborgs Universitet

Anställningar och uppdrag

Anställningar

2002-04 Ungdomsledare Bankeryds Missionsförsamling, (SAM)

2004 Utlandspraktik Papua Nya Guinea, StepOut-programmet

2008-09 Barn- & ungdomspastor, Bankeryds Missionsförsamling, (SAM)

2009-10 Barn- & utbildningskonsulent, SAU

2010-11 Pastor Ljungby Alliansförsamling

2011-12 Pastor Hillerstorps Missionskyrka, (SAM)

2012-19 Pastor Åkerbygdens Alliansförsamling. Pastor Kinds församlingskrets, Equmeniakyrkan

2018- Studieledare Akademi för Ledarskap och Teologi

2019- Pastor Centrumförsamlingen, Forserum

Uppdrag

2016 Utbytesprogram, SAM. Utbyte med pastor från Zimbabwe

2017- Gårdspastor Bödagården en vecka sommartid

2018 Föreläsning vid utbildningsdag, arr. Sveriges Kristna Råd och Migrationsverket. Tema: konversion som asylskäl

Publikationer

Artiklar

Svensson, Jakob. "Pastoralt ledarskap och konvertiter: En diskussion om ledarskap i kyrkan i relation till konvertiter och Migrationsverket". SJLT 7, 1-17, 2020. Peer-reviewed. Fulltext här

"’Fokus på kärnan: livet med Gud’ – Svenska Alliansmissionen", i studien svensk frikyrklighet i pandemin – en studie av församlingen i corona och corona i församlingen. Redigerad av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström. Institutet för Pentekostala Studier, 2022, 180–195.
Till forskningsrapporten

"Should I stay or should I go?" – Analys av unga vuxnas erfarenheter av tonårstid i frikyrkan, i studien Kristen tro på glid? – Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. Artikelförfattare tillsammans med Ulrik Josefsson. Redigerad av Ulrik Josefsson och Magnus Wahlström. Institutet för Pentekostala Studier, 2022, 123–159. Peer-reviewed.
Till forskningsrapporten

Rapporter

Konvertitutredningen, medförfattare. Fulltext här: https://www.pingst.se/integration/konvertitutredningen/

Böcker

För en tid som denna: Svenska Alliansmissionen – självförståelse, teologi och ledarskap. Redaktör tillsammans med Lina Skoghäll och Jonas Melin. Libris 2021.

Bokkapitel

"Ett nytt landskap – migration och församling". Kapitelförfattare i För en tid som denna: Svenska Alliansmissionen – självförståelse, teologi och ledarskap. Libris 2021.

Utmärkelser

2018 Anslag ur stiftelsen Markussens Studiefond