Mikael Hallenius

Mikael Hallenius

Lärare

0735-06 77 44

mikael.hallenius@altutbildning.se

Utbildning och examina

1996 SALT: Församlingsbaserad ledarutbildning (80p); Hylliepark Malmö
1999 Teol Kand Lunds universitet (160p)
2002 Fil Mag Högskolan Dalarna: Historia (80p)
2003 Lärarexamen Högskolan Dalarna: Gymnasielärare historia och religion
2011 Fil Dr i Pedagogiskt arbete, Umeå Universitet

Anställningar och uppdrag

1991-1992 Riksevangelist för bibelskolan Rustad Generation
1994 Församlingsplantering Malmö
1998 Församlingsplantering Borlänge
2003 Studentrepresentant i Högskoleverkets utredning av historieämnet vid svenska universitet och högskolor
2004-2009 Doktorand Högskolan Dalarna
2003- Lärare Örebro Teologiska Högskola (senare ALT)
2006- Pastor församlingen Mötesplatsen
2019- Personalrepresentant i styrelsen för Akademi för Ledarskap och Teologi
2022- Medlem i tidskiften HYBRID:s redaktionsråd, ansvarig för recensioner

Utmärkelser

2013 Hans Johanssons-stipendiet tillsammans med Agneta Hallenius, med motiveringen: ”för att de tillsammans med församlingen Mötesplatsen och med sina olika gåvor strävar efter att gestalta Guds rike i förkunnelse, undervisning och församlingsbyggande.”

Publikationer

Monografier

Hallenius, Mikael. 2011. Clio räddar världen: En analys av argumentationen för historieämnets ställning i det svenska skolsystemet i Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1942-2004, Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå Universitet.

Hallenius, Mikael. 2016. Spår av den osynlige: Om andlig klarsyn. Örebro: Marcus förlag.

Hallenius, Mikael. 2018. Det överflödande hjärtat: Om evangelisation. Örebro: Marcus förlag.

Hallenius, Mikael. 2019. Ett dubbelt svek: Om trons prövning. Örebro: Marcus förlag.

Rapporter och utvärderingar

Hallenius, Mikael. 2014. ”Poesi och Pneumatologi: Två teman ur Roland Allens The Spontaneous expansion of the Church.” Roland Allen: En tidig profet för den missionella kyrkanRapport från ett seminarium på Missionsinstitutet, Örebro Missionsskola, den 16 oktober 2014. Redigerad av Göran Janzon. Örebro: Missionsinstitutet, s 40-47.

Hallenius Mikael. 2021, med Maria Karlsson & Håkan Kenne. Vad händer när sfi bedrivs i en församlingsmiljö? Ett utvärderingsprojekt beställt av Hyllie Park Folkhögskola. Örebro: Akademi för Ledarskap och Teologi.

Del av antologi

Hallenius, Mikael. 2003. ”Istället för Robinson: Om den moderna egoismen som ett problem för vår syn på den kristna församlingen.” Ungdom & Församling (SAU)

Hallenius, Mikael. 2005. ”Historien om historieämnets försvar.” Forskningsarbete pågår, Umeå Universitet: Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete, s 93-108.

Hallenius, Mikael. 2012. ”Forever young?” Kroppen: Let´s get physical, 21 texter om tro, gemenskap och det fysiska. Redigerad av Tomas Lundström. Örebro: Libris, s 280-293.

Hallenius, Mikael. 2014. ”En kristen bön för sjuka” Sjukdom och helande: Att tro Guds ingripande utan att förneka lidandet. Redigerad av Greger Andersson. Örebro: Libris, s 127-137.

Hallenius, Mikael. 2021. ”Evangeliets verklighet.” Guds barns trygghet: Några predikningar av Carl Olof Rosenius och några nya i hans anda. Redigerad av LarsOlov Eriksson. Uppsala: EFS Budbäraren, s 121-125.

Hallenius, Mikael. 2021. ”Välsignade spegel: Ledare barmhärtiga också mot sig själva” Barmhärtighetens gemenskap: Festskrift för Roland Spjuth. Redigerad av Carlstein, Ledstam, Wenell. Örebro: Libris, s 23-31.

Artiklar

Hallenius, Mikael. 2015. "Själavinnarens egen själ". Teologi & Ledarskap. Uppsala: Livets ords förlag, s 38-41.

Hallenius, Mikael. 2021. ”Trosbaserade organisationer och professionsutveckling: Ett case för praktisk teologi?” Scandinavian Journal for Leadarship and Theology, Vol 8.

Sociala medier