Åsa Kristensson

Åsa Kristensson

Studieledare SC Göteborg

0702-55 15 12

asa.kristensson@altutbildning.se

Utbildning och examina

2006-2009 3-årig Teologisk utbildning på PTS – Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium
2012 Teologisk kandidatexamen ÖTH
2016-2020 Masterutbildning i praktisk teologi via Ansgar Teologiske Högskole i Kristiansand, Norge
Masteruppsats om Församlingskultur.

Anställningar och uppdrag

Har varit församlingsanställd i Pingst i tio år, Ordförande i en Pingstförsamling i fem år.
2009- Handledare i Naturlig Församlingsutveckling
2018- Handledare i Pingst Omstart
2011- Studieledare på ALT

Publikationer

Kristensson, Åsa. 2020. Församlingskultur – Navet i församlingens gemensamma liv. Värnamo: Tell it