Hanna Wärlegård

Hanna Wärlegård

Studieledare Campus Örebro

0705-36 21 24

hanna.warlegard@altutbildning.se

Utbildning och examina

2008 Teol kand, Örebro Teologiska Högskola
Pågående masterstudier i ledarskap och församlingsutveckling vid Ansgar Teologiske Høgskole

Anställningar och uppdrag

2008- Örebro Teologiska Högskola, lärare och studievägledare
2007-2012 Pastor, Närkes Kils Missionsförsamling

Publikationer

Texter i Kyrkoårets gudstjänster 2013/2014 och Kyrkoårets gudstjänster 2014/2015, Argument förlag 2013 resp 2014.
Wärlegård, Hanna (2014). Guds helighet och människans ofullkomlighet. I Andersson, Greger (red.) Sjukdom och helande: att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris.

Texter i Att vakna upp till liv. (2019). Gustafsson, Eleonore & Molin, Åsa (red.) Libris  

Texter i Stjärnklart. (2020). Gustafsson, Eleonore (red.). Libris 

Texter i Du vänder ditt ansikte mot jorden (2023). Molin, Åsa (red.) Libris