Roland Spjuth

Roland Spjuth

Lärare

roland.spjuth@altutbildning.se

Utbildning och examina

1985 Högskoleexamen med inriktning mot sociologi (120 p), Växjö och Örebro Högskola
1985 Teologisk examen 4 år, Örebro Teologiska Högskola
1995 Teologie doktorsexamen i systematisk teologi, Lunds Universitet
2008 Docent i Systematisk teologi, Lunds universitet

Anställningar och uppdrag

1983–1987 Lärare på bibelåret, Örebro
1987–1990 Uppstart och ansvar för bibelkurs, Hyllie Park folkhögskola
1990–1994 Doktorandtjänst, Lunds universitet
1994–2010 Lärare och ansvarig för Skandinavisk Akademi för Ledarskap och Teologi (SALT),
1997–2001 Rektor, Hyllie Park Folkhögskola
2004– Lektor med ansvar för systematisk teologi, Örebro teologiska högskola
2011– 2015 Vikarierande lektor i systematisk teologi, Lunds universitet
2014–2017  Redaktör för Svensk Teologisk Tidskrift
2014–2020 Redaktör, Scandinavian Journal for Leadership and Theology

Publikationer

Böcker

En studie i svensk hälso- och sjukvårdsplanering. Högskolan Örebro. Skriftserien 13, Örebro 1980 (tillsammans med Arne Rasmusson).

Kristologiska perspektiv: Om möjligheter och återvändsgränder i modern teologi med speciell referens till Edward Schillebeecks, Wolfhart Pannenberg och Walter Kasper. Örebro: Libris 1986 (tillsammans med Arne Rasmusson).

Creation, Contingency and Divine Presence in the Theologies of Thomas F. Torrance and Eberhard Jüngel. Studia Theologica Lundensia 51, Lund: Lund University Press 1995.

Kristen moralhistoria: Sökandet efter det goda livet, Örebro, Libris 2006.

Om Gud och allt annat: Introduktion till kristen tro. Malmö: Spricka Förlag, 2020. 

Vetenskapliga artiklar

”Gudstro bortom modern metafysik: en jämförelse mellan Jean-Luc Marion och John Milbanks postmoderna teologier”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 72, 1996, s 158-167.

“Teologi som reflekterande praktik” i Tro&Liv 4, 1997, s 19-29 (en bearbetad version av denna artikel är också publicerad som: ”Mot en församlingsbaserad teologi”, i Ung Teologi 32:4, 1999, s 25-29).

”Detta är min kropp: En teologisk protest mot frälsningens förlorade kroppslighet”, i På spaning efter framtidens kyrka (red. S Fahlgren), Örebro: Libris 1998, s 73-101.

”Redemption without Actuality: A Critical Interrelation between Eberhard Jüngel’s and John Milbank’s Ontological Endeavours”, i Modern Theology 14:4, 1998, s 505-522.

”Is Ethics Also Among the Sciences? An Evaluation of Nancey Murphy and George Ellis’s Theological Proposals”, The Conrad Grebel Review 19:1, 2001, s 25-37 (with response from Nancey Murphy, s 69-73).

”Fältstudier i etik”, i Kunskap utan väggar: perspektiv och metoder för fältstudier i grupp (Fahlgren & Arvidsson, red.) Lund: Studentlitteratur, 2002., s 59-69.

“Theological Education in a Context where the Church Lost its Body”, i The Journal of European Baptist Studies 7:2 (2007), s 30-37.

”Om Kristi försoning i efterföljelsens perspektiv” i Gunnar Samuelsson & Tobias Hägerland, Festskrift till Lennart Thörn. Libris 2007.

”George Lindbeck” i Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (red.), Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Kristiansand: Höyskoleforlaget, 2008, s 519-528.

”Sökandet efter det goda livet: Om moralhistoriens betydelse för teologin”, Svensk Teologisk Kvarttidsskrift, 86:2 (2010), s 80-88.

”George Lindbeck” i Staale Johannes Kristiansen & Svein Rise, ed., Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern. Farnham Surray: Ashgate, 2013, s 499-508.

“Pneumatologi för Jesu efterföljelse: Om treenigheten och kyrkan i Stanley Grenz teologi” i Scandinavian Journal for Leadership and Theology 2014:1.

”Mystery or Sacrament: An Assessment of Jüngel’s Cruciform Ontology.” R. David Nelson (ed.), Indicative of Grace: Imperative of Freedom: Essays in Honor of Eberhard Jüngel in his 80th Year. Edinburgh: Bloomsbury T&T Clark, 2014, 219-229.

”Aulén, Gustaf” i Adam Johnson (ed.), T&T Clark Companion to the Atonement (Bloomsbury T&T Clark, planerad utgivning 2016).

Spjuth, Roland & Fredrik Wenell. (2016). ”Låg- och frikyrklig teologisk utbildning i ett efterkristet Skandinavien”,Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3:1-17.

Spjuth, Roland. (2017). ”Aulén, Gustaf”. Sid. 389-392 i T&T Clark Companion to the Atonement. Red. Adam J. Johnson. Bloomsbury T&T Clark: Edinburgh.

Spjuth, Roland, Greger Andersson & Fredrik Wenell. (2017). ”Unga i karismatiska och evangelikala kyrkor resonerar om sin tro”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 3:1-22.

Spjuth, Roland. (2017). ”Den sårbara människan” i Anne Haugland Balsnes, red., Hva er nå et menneske? Tverrfaglige bidrag. Oslo: Cappelen Damm As, s 112-129.

Med Greger Andersson, ”Kroppen som konfliktzon: Den bibliska traditionen”. Tidskrift för litteraturvetenskap, 2021:1–2, s 86 – 95.

”Im memorium: Eberhard Jüngel”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 97 (2021), 287–289. 

”Social teologi och de troendes gemenskap: En analys av Arne Rasmussons teologi om kyrkan”, i Ola Sigurdson & Jayne Svenungsson, red., Vänskap: Festschrift för Arne Rasmusson, Spricka Förlag 2021, s 333–353.  

”Sacramental Ontology and the Church of Diaspora”, Journal of European Baptist Studies, forthcoming 2021. 

Exempel på populärvetenskapliga artiklar, recensioner, debattartiklar

”Omvårdnad i hälsoplanering” i Rapport från omvårdnadsforskningskonferens i Örebro (Rapportserien 8) Örebro 1981, s 54-57 (tillsammans med Arne Rasmusson).

”Skapelsetro i spänning mellan universalism och partikularism”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 73:4, 1997, s 178-182.

”Augustinus Guds Stad och svensk augustinusläsning”, Tro & Liv, 57:1, 1998, s 36-39.

”Diakonins historia: Från fornkyrka till framtid”, i Diakonins perspektiv (Helene Wallskär, red.), Stockholm: Verbum 1999, s 32-46.

”Från frikyrka till frihet att vara kyrka”, Tro & Liv 58:4-5, 1999, s 37-44 (tillsammans med Sune Fahlgren).

”Kyrka och filosofi”, Tro & Liv 58:2, 1999, s 40-42.

”Ett hushåll för de hemlösa: Äktenskap, sexualitet och kristen gemenskap” i Den hemlösa sexualiteten. Örebro: Libris 2001, 119-136.

Recension av ”Än lever liberalteologin! (Eller gör den det?): recension av Thomas Ekstrand, Max Weber in a Theological Perspective”. Tro & Liv, 60:6, 2001, s 37-39.

”Ta med rätt saker! Om du ska till stranden är det ju dumt att släpa på vandringskängorna”, Petrus 6, 2004, s 8-15.

Recension av ”Gud har råkat i vanrykte: Recension av Ola Sigurdson & Jayne Svenungsson, Postmodern teologi: En introduktion” i Axcess recensionsbilaga Annex. Våren 2006, s 9-10.

”Postkristen teologi: En bok om tros- och livsåskådning i en tid efter kristendomen”, Tro & Liv 66:5 (2007), s 24-28.

”Den segrande Kristus: Om Auléns geniala och problematiska frälsningsteologi” i Anne-Louise Eriksson, På spaning: Från svenska kyrkans forskardagar 2007, Sthlm: Verbum, 2008, s 63-74.

”Frälsningens ordning: om försoning som ett sätt att leva”, NOD 2009:1, s 10-17.

”På kant med Kant: Kyrka i exil och dagens offentlighet” NOD 2009:3, s 26-31.

”Rival eller gudomlig avbild: offer och rivalitet i Girard” i NOD 4:2011, s 30-37.

”Kärlekens triumf och Kristi offer”, Pilgrim 2012:1.

Spjuth, Roland, 2012. ”Var dags kyrka”, NOD 2012:2, 34-37.

”Mysteriet gör påsken fortsatt relevant: Understreckare” Svenska Dagbladet, 31 mars 2013 (tillsammans med Greger Andersson).

”Herrens lidande tjänare: en systematisk teologisk reflektion kring lidande och helande” i Greger Andersson (red.), Sjukdom och helande (Örebro: Libris, 2014), s 101-112.

”Postskriptum till kap 12” i Jan-Åke Alvarsson, Om Pingströrelsen: Essäer, översikter och analyser (Skellefteå: Artos 2014), s 307-308.

”Människan som mötesplats”, NOD 3-4, 2014, s 30-35.

”Teologerna om människans natur”., NOD 3-4, 2014, 40-43.

”Sprickor i marginalen: Om sökandet efter det gudomliga i en sekulär tid”. 2014. Subaltern, nr 4, 24-30.

Recension av R. David Nelson, The Interruptive Word: Eberhard Jüngel on the Sacramental Structure of God’s Relation to the World, T&T Clark Studies in Systematic Theology. Journal of Reformed Theology 9 (2015), s 306-307.

”Stick tillbaka ditt svärd: Icke-våldets väg i Getsemane”, Pilgrim 2016:1, s 18-23.

”Hur angår tron hela livet? Läsarinlägg” i Sigfrid Deminger, Med bävan och förundran: Angelägna texter från mitt liv. Libris 2021, s 274–276. 

”Efterföljelse i pandemins tid: Tron på Herrens lidande tjänare som vägledning”, i Sune Fahlgren, Elin Lockneus & Daniel Strömner, red., Corona och kyrkorna: Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris. Tro&Liv Skriftserie & Libris, 2021, s 57–74.