David Davage

David Davage

Studierektor ALT högskola

david.davage@altutbildning.se

Utbildning och examina

Docent i Gamla testamentets exegetik, Lunds Universitet, 2020.
Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, Lunds Universitet, 2016.
Teologisk yrkesutbildning 240 hp (motsv. M. Div., ackrediterad av EEAA), Örebro Teologiska Högskola, 2009.
Teologie kandidatexamen 210 hp, Örebro Teologiska Högskola, 2009.
Kvalificerad yrkesutbildning i musik och ledarskap, Institutet för Tro och Musik, 2006.

Anställningar och uppdrag

Post-doc, Umeå Universitet, 2019-2021
Research Fellow, University of Free State, Bloemfontein, South Africa, 2020-
Bibelforskare, Lunds Universitet, 2017-2019
Lärare i Gamla testamentets exegetik samt studieledare, Akademi för Ledarskap och Teologi, 2016-
Högskolelektor i Gamla testamentets exegetik, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo, 2016-
Timlärare, Umeå Universitet, 2016-2019
Redaktionssekreterare, Svensk Exegetisk Årsbok, 2016-
Fackgranskare, Theofilos, 2015-
Webmaster, Old Testament Studies of Epistemologies and Methods, 2014-2017
Informationsansvarig, Humanistiska och Teologiska Doktorandkåren vid Lunds Universitet, 2013–2014.
Webmaster, Lunds Doktorandkår, 2013–2014.
Klassföreståndare (år 6) samt ämneslärare i engelska och franska (år 6–9), Karl Johans Skola, 2011–2012.
Vakanspastor, Betel, Vintrosa, 2009–2010.

Medlemskap

Utmärkelser

Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för avhandlingen Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms, 2018.
Samuel Halldorf-stipendiet 2017.
Gleerups pris, tilldelat av Vetenskapssocieteten i Lund för avhandlingen Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ’Book’ of Psalms, 2016.

Intervjuer

Publikationer

Monografier

Davage, David. How Isaiah Became an Author. Minneapolis: Fortress, forthcoming 2022.
Davage, David. 7 myter om lovsång – och vad Bibeln egentligen säger. Umeå: David Media, 2020.
Willgren, David. The Formation of the ‘Book’ of Psalms: Reconsidering the Transmission and Canonization of Psalmody in Light of Material Culture and the Poetics of Anthologies. FAT II. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016.
—. Like a Garden of Flowers: A Study of the Formation of the ‘Book’ of Psalms. Dissertation: Lund University, 2016.

Redigerade böcker

Scheuer, Blaženka & David Willgren Davage. Sin, Suffering, and the Problem of Evil. FAT II 126. Tübingen: Mohr Siebeck, 2021.
Koskenniemi, Erkki & David Willgren Davage. David, Messianism, and Eschatology: Ambiguity in the Reception History of the Book of Psalms in Judaism and Christianity. SRB 10. Åbo: Åbo Akademi University, 2020.
Brodersen, Alma, Friederike Neumann, & David Willgren. Intertextualität und die Entstehung des Psalters. FAT 114. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020.
Willgren, David. God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday. HBM 85. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2019.
Andersson, Greger, Tommy Wasserman, & David Willgren. Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. LHBOTS 654. Edinburgh: T&T Clark, 2017.
Melin, Jonas, Fredrik Wenell & David Willgren. Aldrig mer tillbaka gå: Utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse. Blidsberg: Evangelie, 2017.

Artiklar

Davage, David. ”A Canon of Psalms in the Dead Sea Scrolls? Revisiting the Qumran Psalms Hypothesis”BTB 51/4, 35–44, 2021
—. ”Gudar och människor bland texter och paratexter: Om varför Gamla testamentet inte har några författare” STK 97, 133–154, 2021
—. ”Textkritik och ny filologi i exegetisk undervisning: Några reflektioner och praktiska exempel” SEÅ 85, 81–91, 2020.
Willgren Davage, David. "Why Davidic Superscriptions Do Not Demarcate Earlier Collections of Psalms" JBL 139/1, 67–86, 2020 (kan läsas här)
—. "A ’Book’ of Psalms in 4QMidrEschata.b? SJOT 33/2, 223–243, 2019 (kan läsas här)
Willgren, David. "’May YHWH avenge me on you; but my hand shall not be against you’ (1 Sam. 24:13): Mapping land and resistance in the ’biographical’ notes of the ‘Book’ of Psalms" JSOT 43/3, 417–435, 2019. (kan läsas här)
—. "Psaltaren för hela livet" Teologi och Ledarskap 4, 2018. (fulltext här)
—. "Why Psalms 1–2 Are Not to Be Considered a Preface to the "Book" of Psalms" ZAW 130/3, 384–397, 2018.
—. "4Q177 i svensk översättning" SEÅ 83, 43–65, 2018. (fulltext här)
—. “Anden, skapelsen och min frihet” Lovsång från David Media 1, 2018. (fulltext här)
—. “Women, Power and the Bible in Early Anabaptist History” SJLT 4, 1–25, 2017. (fulltext här)
—. “Ordens krig och Ordets verklighet” NOD, 26–27, 2017. (fulltext här)
—. “Likt en blomsterträdgård: Paratexter och poetik i Psaltaren” Vetenskapssocieteten Lund Årsbok, 2017. (fulltext här)
—. “Ps 72:20 – A Frozen Colophon?” JBL 135/1, 49–60, 2016. (kan läsas här)
—. ”Templet, Kristus och den trotsiga sången” Lovsång från David Media 2, 2016. (fulltext här)
—. ”Tro för en ny generation” Teologi och Ledarskap 1-2, 2015. (fulltext här)
—. ”Guds Ord och bibelvetenskapens utmaningar” Theofilos 8/2, 2015. (fulltext här)
—. ”Deboras sång” Lovsång från David Media 2, 2014. (fulltext här)
—. ”Sjung till Herrens ära!” Lovsång från David Media 1, 2014. (fulltext här)

Bokkapitel

Willgren Davage, David. ”Sin Without Grace? A Fresh Look at the Theological Significance of לרוח היום in Genesis 3:8,” in Blaženka Scheuer & David Willgren Davage (eds.), Sin, Suffering, and the Problem of Evil, FAT II 126. Tübingen, Mohr Siebeck, 2021.
Davage, David. ”Kan Gamla testamentet bli som nytt? Exegetisk undervisning i skuggan av ett ’döende’ textamente,” in Thomas Girmalm (ed.), Teologisk utbildning. STPU 7. Umeå: Umeå universitet, 2020.
Willgren, David. "A Teleological Fallacy in Psalms Studies? Decentralizing the ’Masoretic’ Psalms Sequence in the Formation of the ’Book’ of Psalms," in Alma Brodersen, Friederike Neumann, & David Willgren (eds.), Intertextualität und die Entstehung des Psalters. FAT II 114. Tübingen, Mohr Siebeck, 2020.
—. "Canonical Tamings of Suffering: On How Paratextual Activities Reshape the Relationship between God and Humans in Psalm 71," in David Willgren (ed.), God and Humans in the Hebrew Bible and Beyond: A Festschrift for Lennart Boström on his 67th Birthday. HBM 85. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2019.
—. "Att läsa Psaltaren som ’bok’," in James Starr och Birger Olsson (ed.), Ordet är dig mycket nära: Tolkningar av Gamla testamentet. Stockholm: Artos, 2018.
—. “Bön och identitet: Perspektiv på kyrkans språk från andra templets tid,” in Marie Rosenius (ed.), Det kyrkliga språket i teori och praxis. Studia Theological Practica Umensia 1. Umeå: Umeå Universitet, 2017.
—. “Kvinnor i tjänst,” in Jonas Melin, Fredrik Wenell & David Willgren (eds.), Aldrig mer tillbaka gå: Utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse. Blidsberg: Evangelie, 2017.
—. “Did David Lay Down his Crown? Reframing Issues of Deliberate Juxtaposition and Interpretive Contexts in the ‘Book’ of Psalms with Psalm 147 as a Case in Point,” in Mika S. Pajunen & Jeremy Penner (eds.), Functions of Psalms and Prayers in Late Second Temple Period. BZAW 486. Berlin: de Gruyter, 2017.
—. “Antwort Gottes: Isaiah 40–55 and the Transformation of Psalmody,” in Greger Andersson, Tommy Wasserman, & David Willgren (eds.), Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception. LHBOTS 654. Edinburgh: T&T Clark, 2017.

Bokrecensioner

Willgren, David. Review of Nancy L. deClaissé-Walford (ed.), “The Shape and Shaping of the Book of Psalms: The Current State of Scholarship.” SEÅ 81, 2016. (fulltext här)
—. Review of William P. Brown (ed.), “The Oxford Handbook of the Psalms.” SEÅ 81, 2016. (fulltext här)
—. Review of Nancy L. deClaissé-Walford, Rolf A. Jacobson, & Beth LaNeel Tanner, “The Book of Psalms (NICOT).” SEÅ 81, 2016. (fulltext här)
—. Review of W. Dennis Tucker Jr., “Constructing and Deconstructing Power in Psalms 107–150.” SEÅ 81, 2016. (fulltext här)
—. Review of Susan E. Gillingham, “A Journey of Two Psalms: The Reception of Psalms 1 & 2 in Jewish & Christian Tradition.” SEÅ 80, 235–38, 2015. (fulltext här)
—. Review of Walter Brueggemann & William H. Bellinger Jr., “Psalms.” SEÅ 80, 212–14, 2015. (fulltext här)
—. Review of Andrew J. Schmutzer & David M. Howard Jr., “The Psalms: Language for All Seasons of the Soul.” SEÅ 79, 193–96, 2014. (fulltext här)

Debattartiklar

Davage, David. "Så kan kristna protestera mot corona" Dagen 12 mars 2020. (fulltext här)
—. "Den helige Ande var 'hon' i tidiga kyrkan" Dagen 23 jan 2020. (fulltext här)
—. "Gud är varken man eller kvinna" Dagen 19 dec 2019. (fulltext här)
Melin, Jonas, Fredrik Wenell & David Willgren, “Utmanande bidrag från reformationens frikyrkorörelse” Sändaren, 14 feb 2018. (fulltext här)
—, “Samhällets hopp är ett trofast vittnesbörd från marginalen” Världen Idag, 30 okt 2017. (fulltext här)
—, “En gemenskap att dö för” Dagen, 30 okt 2017. (fulltext här)
—, “Lär av anabaptismen, Svenska kyrkan!” Dagen, 25 sept 2017. (fulltext här)
Fredrik Wenell & David Willgren, “Påverkan genom exempel, inte tvång” Dagen, 20 sept 2013. (fulltext här)
Fredrik Wenell & David Willgren, “Sverige är inget kristet land” Dagen, 5 sept 2013. (fulltext här)
Willgren, David, “Låt oss utmanas av texterna” Dagen, 15 jan 2013. (fulltext här)
Fagerstedt, Anton, et. al., “Ett annat sätt att se på makt” Dagen, 4 jan 2013. (fulltext här)
Fagerstedt, Anton, et. al., “Vi har inga problem med att stöta oss med staten” Dagen, 21 dec 2012. (fulltext här)
Fagerstedt, Anton, et. al., “Adventsuppropet problematiskt” Dagen, 20 dec 2012. (fulltext här)

Konferenspresentationer

And David Spoke through Prophecy: Davidic Superscriptions and the Formation of Collections of Psalms, SBL Boston, 2017.
Why Davidic Superscriptions Do Not Demarcate Earlier Collections of Psalms, SBL Berlin, 2017.
Why Psalms 1–2 are not to be Considered a Preface, SBL, San Antonio, 2016.
I Will Wait at the Fords of the Wilderness (2 Sam 15:28): Mapping Land and Resistance in the ‘Biographical’ notes of the ‘Book’ of Psalms, IOSOT, Stellenbosch, 2016.
An Authoritative Collection of Psalms? On the Significance of the Selection and Use of Psalms in 4QMidrEschata.b, OTSEM, Tartu 2016.
Antwort Gottes: The Use of Psalms in Deutero-Isaiah, Örebro, 2015.
Why not Bless the Lord? On Psalms (145) 146–150 as a Concluding Doxology to the MT ‘Book’ of Psalms, OTSEM, Uppsala, 2015
Interpretive Contexts and Deliberate Juxtaposition: Aspects of Use of the ‘Book’ of Psalms in the Late Second Temple Period, Workshop i Helsingfors, 2015.
Gathering Psalms: Paratexts and Poetics in the ‘Book’ of Psalms, SBL Atlanta, 2015.
“Let all the People Say, Amen!” Traces of Redaction in the ‘Book’ of Psalms, SBL Vienna, 2014.
A Frozen Colophon in Ps 72?, SBL Vienna, 2014.
Identifying Earlier Collections: Intertitles in the ‘Book’ of Psalms?, OTSEM, Hamburg, 2014.
A ’Book’ of Psalms?, SBL, St. Andrews, 2013.
Psalm Use in the Dead Sea Scrolls, SBL St. Andrews, 2013.
An Elusive String, OTSEM, Tartu, 2013.
‘Seamlingly’ Important Psalms, OTSEM, Oxford, 2012.
The Notion of God and the Editing of the Hebrew ‘Book’ of Psalms, OTSEM, Copenhagen, 2011.

Övrigt

Inbjudningar och gästföreläsningar

Kvinnor och makt i den tidiga anabaptismen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, oktober 2017.
Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, THS, april 2017.
Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, Høyskolen for Ledelse og Teologi, februari 2017.
Likt en blomsterträdgård: Poetik och paratexter i Psaltaren, Johannelund, februari 2017.
The Formation of the ‘Book’ of Psalms, Göttingen, november 2015.

Sociala medier