Bibelvetenskap

Innehåll Bibelvetenskap

Den bibelvetenskapliga profilen ger fördjupningar i Gamla och Nya testamentets texter (inkl språken) och teologi. Profilen samläses delvis med den systematiska teologin men ger också utrymme för egen profilering. Mastern i bibelvetenskap är forskarförberedande.

Sista ansökan till programmet är 15 maj. Därefter kan antagning göras i mån av plats.

Kursutbud och examen i bibelvetenskap

Masterprogrammet i teologi med inriktning mot Bibelvetenskap 120 högskolepoäng omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)• Tre obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (3 x 10 hp)
  • Två gemensamma tematiska kurser, avancerad nivå (20 hp)
  • Valfria kurser inom eller utanför området teologi, grund- eller avancerad nivå (30 hp)
  • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför uppsats, avancerad nivå (10 hp)
  • En avslutande obligatorisk masteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (30 hp alternativt en magisteruppsats 15 hp och en masteruppsats 15 hp)

Programmet, som kan läsas på hel- eller halvfart, leder fram till masterexamen i teologi med inriktning mot bibelvetenskap eller historisk-systematisk teologi. Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng inom huvudområdet (15 högskolepoäng om studenten tidigare skrivit en magisteruppsats inom området). Programmet förbereder för forskarstudier inom Bibelvetenskap (Gamla eller Nya testamentets exegetik) eller Systematisk teologi.

Totalt 70 hp utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive masteruppsatsen. Högst 30 högskolepoäng från annat relevant område kan ingå i examen. Högst 30 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Magisterexamen i teologi erbjuds som etappavgång efter 60 högskolepoäng i masterprogrammet (hel- eller halvfart) och omfattar:

 • En inledande obligatorisk teori- och metodkurs, avancerad nivå (10 hp)
  • Två obligatoriska kurser inom vald inriktning, avancerad nivå (2 x 10 hp)
  • En gemensam tematisk kurs, avancerad nivå (10 hp)
  • En obligatorisk läskurs inom vald inriktning inför magisteruppsats, avancerad nivå (5 hp)
 • Avslutande obligatorisk magisteruppsats inom vald inriktning, avancerad nivå (15 hp)

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng. Totalt minst 40 högskolepoäng utgörs av kurser på avancerad nivå inom vald inriktning inklusive en magisteruppsats. Den gemensamma tematiska kursen om 10 högskolepoäng kan bytas ut mot kurs(er) om 10 högskolepoäng inom eller utanför området teologi. Högst 10 högskolepoäng kan utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att de inte ingår i en behörighetsgivande kandidatexamen.

Studenter som vill gå vidare till forskarutbildning bör notera att för grundläggande behörighet till
forskarutbildning krävs en avlagd examen på avancerad nivå, fullgjorda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (SFS 2010:1064, HF 7 kap 39 §). Därutöver kan finnas särskilda förkunskapskrav.

Vid frågor om masterutbildning, kontakta studievägledare.