Röster om ALT

TIM JANSSON

Fd student Pastors- och ledarprogrammet, SC Jönköping

Jag längtar efter att få växa i en personlig tro som ger mig redskap ut i kyrkan och mötet med människor. Här får jag inte bara detta utan också en gemenskap och ett utbyte med människor och lärare som betyder väldigt mycket!

MATHILDA JANSSON

Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Göteborg

Jag vill fördjupa min kunskap till det jag tror på och göra mitt yttersta för att bli den bästa ledaren jag kan bli och ALT är en perfekt plats för det. Att lära mig om Bibeln. Så spännande att få se det man läst så många gånger få en ny mening.

SOFIA WESTERBERG

Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Stockholm

När jag upptäckte hur ALT kombinerar teologisk utbildning med praktisk ledarskapsutbildning och församlingstjänst-träning så kände jag att det här var utbildningen för mig! Och jag har inte ångrat det en sekund!

DANIEL MÄMECKE

Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Malmö

Kombinationen folkhögskola och högskola gör att inte bara individen är i fokus utan även kollektivet vilket är väldigt givande och fint. Det visar sig i de rara lärare, studieledare och studenter som rör sig i korridorerna.

HENRIK PETERSSON

Student Pastors- och ledarprogrammet, Campus Örebro

Det jag uppskattar mest med min utbildning förutom våra kompetenta och engagerade lärare är att jag får göra den tillsammans med andra framtida pastorer och att vi får slipas mot varandra under resans gång.

SVEN ÖKVIST

Student Pastors- och ledarprogrammet, Campus Örebro

Jag har tidigare jobbat som ungdomsledare och fick då en försmak på församlingsarbete, vilket jag ser fram emot att komma tillbaka till med mer kunskap och mer erfarenhet. Det är en bra utbildning som ger många viktiga verktyg och visar på en helhet för det mångsidiga jobb som församlingsarbete innebär. Plus att det är väldigt många bra lärare som engagerar sig i oss elever på ett väldigt fint sätt.

JUDIT GALLARDO LANTZ

Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Stockholm

Jag läser pastors- och ledarprogrammet eftersom jag har en längtan att få en djupare förståelse för den bibel och den tro som jag bygger mitt liv på. Dessutom längtar jag efter att få leva mitt liv för Gud och för andra människor i en församlingsmiljö och såg att detta var ett naturligt steg i den riktningen. På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi.

JONNA JOHANSSON

Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Göteborg

Jag läser Pastors- och ledarprogrammet för att jag älskar Gud och jag älskar församlingen. Krångligare än så behöver det inte vara! Efter utbildningen ser jag att min övertygelse har blivit mer grundad och att jag står redo för vad Gud kallar mig till. I programmet blir du gediget utrustad för vad som väntar i livet och tjänsten.

AMOS JOSEFSSON

Fd student Pastors- och ledarprogrammet, SC Jönköping

Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet! Vill du läsa en utbildning som tar kristet ledarskap på allvar, går till botten med teorin, teologin och samtidigt tar sig uttryck i det kristna livet och gemenskapen så tycker jag du ska söka till ALT!

MIKAELA HALLÉN

Student Teologiskt basår

På ALT finns en bredd av människor med olika bakgrund, förkunskaper och vision vilket bidrar till en tillåtande miljö där man på riktigt får plats att brottas med obekväma frågor.

MARLINA WALTER

Student Teologiskt kandidatprogram

Jag läser kandidatprogrammet för att jag studerar till präst i Svenska kyrkan. Jag kommer läsa till Magister efter dessa tre år och studerar sedan vidare i Uppsala. Jag uppskattar bredden och öppenheten mot olika samfund.

PRISCILLA GANDA MALL

Student Teologiskt kandidatprogram

I dagens samhälle blir vi ständigt uppdaterade och inmatade med all möjlig information och reklam. Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i.

ELISA KARLSSON

Student Teologiskt kandidatprogram

Jag hoppas kunna använda mina studier för att kunna ge andra människor viktiga verktyg för att få en djupare förståelse av tron och Guds ord. Det jag uppskattar mest är att jag lär känna Gud. Man får definitivt en bredd i sin kunskap och förståelse, och får chans att studera ämnen man knappt visste fanns, men i alla kurser inser man att bibelns Gud är lika stor idag som han var då. Om man är intresserad av att få en djupare förståelse och vill få betydelsefulla verktyg för hela livet tycker jag att man ska läsa kandidatprogrammet. Eller om man helt enkelt vill se att allt man pluggar pekar på att Jesus är svaret.

JOSEFIN SAMUELSSON

Student Masterutbildningen i Historisk-systematisk teologi

Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.

MARKUS FRID

Student Masterutbildningen i Bibelvetenskap

Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på. Jag tycker att du ska läsa masterprogrammet i exegetik som hungrar efter att förstå inte bara 'vad' och 'varför', utan också på ett djupare plan 'hur' man på ett ansvarsfullt sätt kan tolka Bibeln som Guds Ord.