Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
MARKUS FRID
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Jönköping
"ALT (Pastors-och ledarprogrammet) är en välbalanserad och trygg ledarutbildning! ALT ger mig den perfekta balansen av djupdykande kunskap om Bibeln och jordnära ledarskaps- och församlingskurser för att på ett utmanande och intressant sätt få växa mer som ledare i Guds rike. Med den utbildningsgrund jag får på ALT så känner jag mig inspirerad och redo att tjäna Gud i församling, oavsett om det är i Sverige eller i Swaziland."
Ulf Sundkvist
Mentor pastors- och ledarprogrammet, pastor i Pingst Umeå
”Jag vill gärna stödja en ny generations längtan att tjäna Gud och möta samtidens behov av evangeliet. Jag vill också se lokala församlingar som växer och utbreder Guds rike. Jag vill se pastorer och ledare som både är brinnande och reflekterande. Därför är det naturligt för mig att följa och stödja ALT, att vara mentor och en av bärarförsamlingarna som medverkar till ALT:s utveckling.”
Victor Alphonce
Student teologiskt basår
"ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på, och kanske även sin tro. Man får en bred och nyanserad utbildning av överkompetenta lärare, men Jesus är fortfarande tydligt i centrum. "
Laura Segura
Student teologiskt program 120 hp
"Jag läser med målet att bli religionslärare. Att läsa på ÖTH har varit en spännande resa in i samhället genom religioner, filosofi, sociologi mm, med fokus på Bibeln och kyrkan. Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."
Emilia Lundahl
Student teologiskt kandidatprogram
”ÖTH hjälper mig att få en djupare grund att stå på i min tro och vardag genom att studera Guds ord. Att lära känna Gud ännu mer och att bättre kunna tala om tron med andra. Genom ett stort bibliotek, närvarande lärare och alla studenter har campus blivit ett andra hem där jag studerar teologi teoretiskt och lever ut det praktiskt.”
Matti Tordsson
Student teologiskt kandidatprogram
"Jag är antagen som prästkandidat i Strängnäs stift och läser på ÖTH som en del av min prästutbildning. Det jag uppskattar mest med ÖTH är att alla jag möter, lärare och studenter, brinner för teologin. Det inspirerar mig till att lära och att växa i tron."
GHAZAL ZEKAVAT
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Göteborg
"Jag har alltid velat bli ingenjör, men Guds plan och kallelse för mitt liv är det jag gör nu. Jag läser både teologi och ledarskap. Samtidigt har jag fått möjligheten att praktisera i en församling under utbildningens gång. Utbildningen hjälper mig att utvecklas, att få veta mer om Gud, fördjupa mig mer i Bibeln och bli en bättre lärjunge och ledare. ALT utrustar för en livslång utmaning."
HANNA CAJDERT
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Stockholm
"Innan jag började på ALT trodde jag att teologi var flummigt. Det var inget för mig som gillar det konkreta och praktiska. Men jag ville ju jobba med församling! Så med stor tveksamhet sökte jag till ALT. Och för varje kurs jag läser upptäcker jag mer och mer att teologi inte alls är flum. Det är på riktigt! Teologi är knäppta händer, smuliga köksbord och tårfyllda näsdukar, och församlingen är teologins landningsplats."
Petra Lindsmyr
Tidigare student PROMIS, EFK-missionär i Sydafrika/Swaziland
"För mig var PROMIS en mycket bra förberedelse för att arbeta i en annan kultur. Att få studera bl.a. kulturförståelse, missionsvetenskap och förstå hur min svenska bakgrund påverkar mig i en annan kultur och varför jag kan reagera som jag gör var fantasiskt att få göra i en miljö där Bibeln och lärjungaskap var i fokus. Jag är tacksam för möjligheten att läsa PROMIS och för de nya vänner jag fått under utbildningen!"
Hans Jansson
Pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna
"Bill Hybels brukar säga att ”Allting står och faller med ledarskap”. Jag tror att det är sant. Därför tror jag att ALT:s uppdrag att utbilda framtida pastorer och ledare i vårt land är av största betydelse. Vi är en av bärarförsamlingarna som vill stötta ALT i det arbetet. Vi har också haft, och har, stor glädje av att vara utbildningsförsamling för ett antal studenter."
Albin Alm
Student teologiskt kandidatprogram, Campus Örebro
"Jag hade knappt någon koll på vad teologi var innan jag började på ALT, men jag var nyfiken och ville prova på det. Idag ser jag främst teologistudier som ett sätt att utveckla ett språk och uttryckssätt för min tro på Gud för att bättre kunna förklara den för olika människor i olika sammanhang. Samtidigt är det så att ju mer jag lär mig desto tydligare blir det hur liten min kunskap är och hur stor Gud är!"
Lisa Fredlund
Mentor pastors- och ledarprogrammet, Föreståndare i Östermalmskyrkan, Kristianstad
"Tron är tänkt att ges vidare, det är dess mest naturliga rörelse. Församlingen är kallad att ge tron vidare och att igenkänna pastorer och ledare och sedan träna dem för uppdraget. För oss som lokal församling är det en gåva att få ha studenter mitt i gemenskapen, det skärper oss i vårt uppdrag och ställer relevanta och levande teologiska frågor in i teamet och gemenskapen. ALT är en plats för den lokala församlingen att utrusta och träna framtidens ledare och pastorer. "
Ellen Vingren
Tidigare student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Det jag uppskattar mest med masterutbildningen i praktisk teologi är den starka kopplingen mellan kursernas innehåll och studenternas församlingsliv. Jag har fått kunskap som jag direkt kan relatera till den församling jag finns i. Så bra!"
Kjell Larsson
Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen
"För oss i SAM är det oerhört viktigt med en gedigen och verklighetsnära utbildning för blivande ledare i församlingarna. Vår längtan är att se fler överlåtna och väl förberedda personer som tjänar i Guds rike. Vi vill som Jesus Kristus efterföljare tillsammans gestalta och uttrycka vem han är både nationellt och internationellt. Därför stöder och gläds vi över den utbildning som ALT erbjuder som en god grund för tjänst."
Richard Berle
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Göteborg
"Det jag uppskattar mest med ALT är att vi studerar teologi som är nära verkligheten och församlingen. Det är en akademisk utbildning med hög kvalitet som pågår i samarbete med en utbildningsförsamling och mentor. Tro och teologi går hand i hand, det är inte bara teorier i ett akademiskt moln, utan tillämpas praktiskt under hela utbildningen i församling. På ALT får jag reflektera över både teologiska frågor, bibelkunskap och kyrkohistoria, men även utveckla min karaktär, andliga mognad och ledarskapsförmåga."
Lisbeth Gustafsson
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Malmö
"Med flera studiecentra blev ALT en möjlighet för mig att studera, bo kvar hemma och pendla. Jag tilltalades av ALT:s församlingsbaserade utbildning som varvar teori och praktik. ALT:s unika upplägg med både den nära gemenskapen i klass och studiecenter och en bred undervisning via länk och på plats gör att man får så mycket mer. Fler kunniga lärare, bredare ämnesbas, nutidsorienterad undervisning, utmanande uppgifter, goda samtal och mycket erfarenhet samlad i samma utbildning."
Linnea Sennehed
Tidigare student pastors- och ledarprogrammet, SC Malmö
"Efter 11 år som ungdomspastor kände jag ett stort behov av att få tid att ställa viktiga frågor till mig själv och min tro. Att få forma en teologi och tro med ordentlig grund. Jag har lärt mig mycket om vem jag är och hur jag fungerar som ledare, fått utvecklas i predikan och fått en bredare församlingserfarenhet. Utbildningen har hjälpt mig tro på mig själv som ledare och gett mig en större tro på Gud och hans församling."
Andreas Nilsson
Student pastors- och ledarprogrammet, SC Umeå
"Jag vill arbeta med församlingsplantering bland onådda folk, och har hört hur de efterfrågar teologiskt kunnande ute på fältet. Därför förbereder jag mig innan Gud öppnar en dörr att åka ut. Det viktigaste jag fått med mig är en verktygslåda för att arbeta med bibeltexten. Vad betydde texten för de ursprungliga läsarna och vad betyder det för oss idag?"
Henrik Åström
Pastor, Pingstkyrkan Lund. Student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Masterutbildningen i ledarskap och församlingsutveckling har gett mig som församlingsledare många viktiga och nödvändiga redskap. Utbildningen erbjuder en dynamisk studiemiljö med goda möjligheter till att forma kursinnehållen efter egen önskan. Jag rekommenderar denna utbildning för alla församlingsledare som vill ta nästa steg i sitt ledarskap."
Åsa Molin
Lärare i praktisk teologi. Student på masterutbildningen i praktisk teologi (i samarbete med HLT och Ansgar)
"Jag har inte ångrat att jag sökte Masterutbildningen i praktiskt teologi en sekund! Med ett tydligt, integrerat och pedagogiskt upplägg bjuder utbildningen på både bredd och djup. Lärarna är de bästa inom sina fält och samtalen med de andra studenterna från Norge och Sverige är alltid givande och horisontvidgande."