Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst
Sven Ökvist
Student Pastors- och ledarprogrammet, Campus Örebro
"Jag har tidigare jobbat som ungdomsledare och fick då en försmak på församlingsarbete, vilket jag ser fram emot att komma tillbaka till med mer kunskap och mer erfarenhet. Det är en bra utbildning som ger många viktiga verktyg och visar på en helhet för det mångsida jobb som församlingsarbete innebär. Plus att det är väldigt många bra lärare som engagerar sig i oss elever på ett väldigt fint sätt.”
Judit Gallardo Lantz
Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Stockholm
"Jag läser pastors- och ledarprogrammet eftersom jag har en längtan att få en djupare förståelse för den bibel och den tro som jag bygger mitt liv på. Dessutom längtar jag efter att få leva mitt liv för Gud och för andra människor i en församlingsmiljö och såg att detta var ett naturligt steg i den riktningen. På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."
Jonna Johansson
Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Göteborg
”Jag läser Pastors- och ledarprogrammet för att jag älskar Gud och jag älskar församlingen. Krångligare än så behöver det inte vara! Efter utbildningen ser jag att min övertygelse har blivit mer grundad och att jag står redo för vad Gud kallar mig till. I programmet blir du gediget utrustad för vad som väntar i livet och tjänsten.”
Amos Josefsson
Student Pastors- och ledarprogrammet, SC Jönköping
"Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet! Vill du läsa en utbildning som tar kristet ledarskap på allvar, går till botten med teorin, teologin och samtidigt tar sig uttryck i det kristna livet och gemenskapen så tycker jag du ska söka till ALT!”
Victor Alphonce
Tidigare student Teologiskt basår
"ÖTH är den bästa platsen att utmana och fördjupa sin teologi på, och kanske även sin tro. Man får en bred och nyanserad utbildning av överkompetenta lärare, men Jesus är fortfarande tydligt i centrum. "
Laura Segura
Tidigare student Teologiskt program 120 hp
"Jag läser med målet att bli religionslärare. Att läsa på ÖTH har varit en spännande resa in i samhället genom religioner, filosofi, sociologi mm, med fokus på Bibeln och kyrkan. Genom studierna och tack vare alla jag möter där har jag fått en bättre förståelse för vad jag tror på och kunskap för att lära ut det som är viktigt för människan i livet."
Priscilla Ganda Mall
Student Teologiskt kandidatprogram
"I dagens samhälle blir vi ständigt uppdaterade och inmatade med all möjlig information och reklam. Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."
Elisa Karlsson
Student Teologiskt kandidatprogram
”Jag hoppas kunna använda mina studier för att kunna ge andra människor viktiga verktyg för att få en djupare förståelse av tron och Guds ord. Det jag uppskattar mest är att jag lär känna Gud. Man får definitivt en bredd i sin kunskap och förståelse, och får chans att studera ämnen man knappt visste fanns, men i alla kurser inser man att bibelns Gud är lika stor idag som han var då. Om man är intresserad av att få en djupare förståelse och vill få betydelsefulla verktyg för hela livet tycker jag att man ska läsa kandidatprogrammet. Eller om man helt enkelt vill se att allt man pluggar pekar på att Jesus är svaret.”
Josefin Samuelsson
Student Masterutbildningen i Historisk-systematisk teologi
”Masterprogrammet är en fantastisk möjlighet för dig som söker teologisk fördjupning. Oavsett om du vill utrustas för församlingstjänst, vidare studier eller helt andra uppgifter. Masterstudierna har gett mig vidgade perspektiv, djupare kunskap, näring till tron och en hel del glädje. Jag uppskattar de engagerade lärarna, samtalen med andra studenter och flexibiliteten i utbildningens utformning.”
Samuel Kullingsjö
Student Masterutbildningen i Historisk-systematisk teologi
”Högskolestudierna har kommit att bli något djupt existentiellt för mig och att få forma delar av sin egen utbildning har varit oerhört stimulerande. Själv läser jag på halvfart och flexibiliteten i studieupplägget har gjort det möjligt att kombinera utbildning med arbete. Kombinationen har dessutom stimulerat både studier och arbetsliv. Så även om det i mitt fall är otydligt vad utbildningen kommer att leda fram till har jag alltså goda skäl att läsa en master i teologi.”
Markus Frid
Student Masterutbildningen i Bibelvetenskap
”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på. Jag tycker att du ska läsa masterprogrammet i exegetik som hungrar efter att förstå inte bara 'vad' och 'varför', utan också på ett djupare plan 'hur' man på ett ansvarsfullt sätt kan tolka Bibeln som Guds Ord.”