Welcome to VIXA WordPress Theme

TAKE YOUR BUSINESS TO NEXT LEVELS

teologi pastor präst

Välkommen till Akademi för Ledarskap och Teologi!

Pastors- och ledarprogram

Teologiska ämneskunskaper kombineras med ledarträning och mentorskap i församlingsmiljö.

DIOS

Utbildning inom socialt arbete och diakoni med teologisk fördjupning. Läs en kurs eller en hel termin.

Masterutbildning

Har du en kandidatexamen i teologi? Läs vidare på avancerad nivå på Örebro teologiska högskola.

Lördagskurser

För dig som är intresserad av att läsa teologi vid sidan av annan sysselsättning.

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Boknyhet: Entusiastisk kristendom och fanatism i Knutby

Nu publiceras forskningsrapporten om Knutby från Institutet för Pentekostala Studier (IPS). Ulrik Josefsson (prorektor ALT), redaktör tillsammans med…

Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

Trosbaserade organisationer och professionsutveckling

På vilka sätt kan perspektiv från praktisk teologi bidra till studiet av professionell utveckling inom trosbaserade organisationer? Det…

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

Examenshögtid 3 juni 2021 – några bilder från dagen

En dag av glädje och sol! I dag var det ALTs examenshögtid och många studenter som under en…

Ekumenisk studiedag i Örebro 28 september

Ekumenisk studiedag i Örebro 28 september

De kristna stororden måste återerövras i varje tid på nytt. Frälsning är ett sådant storord. Det har att…

Frifo-konferens 12-13 oktober

Frifo-konferens 12-13 oktober

Den 12-13 oktober är det dags för Frifo-konferens i Örebro. En aktuell forskningskonferens med talare som Ingunn Folkestad…

Bokrelease “För en tid som denna”

Bokrelease “För en tid som denna”

Under drygt ett års tid har 16 pastorer och ledare inom Svenska Alliansmissionen (SAM) skrivit en antologi om…

Röster om ALT

Amos Josefsson
Pastors- och ledarprogrammet

“Jag läser på ALT för att fördjupa mina perspektiv, växa i ledarskap, tro och förbereda mig inför många år i tjänst! ALT är en församlingsnära utbildning som kombinerar fördjupande teologiska studier med praktik mitt i det levda församlingslivet!"

Judit Gallardo Lantz
Pastors- och ledarprogrammet

“På Pastors- och ledarprogrammet såg jag möjligheten att få kombinera mina studier med en församlingspraktik och gillade tanken på att fortsätta tjäna i församling samtidigt som jag studerade teologi."

Priscilla G. Mall
Teologiskt kandidatprogram

“Under min tid som student har jag blivit utmanad i att söka och reflektera över det som står i Bibeln, och jag har även fått utrymme till att tänka och reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och vad för slags samhälle vi vill leva i."

Markus Frid
Masterprogrammet

”Jag läser masterprogrammet i nytestamentlig exegetik för att mer träffsäkert kunna förkunna och förmedla Guds Ord till människor. Det jag uppskattar mest med utbildningen är de oerhört kompetenta lärarna. Det finns gott om de som har gått före och som är mer än villiga att vara bollplank för alla de frågetecken som vi studenter bär på.”

Something is wrong.
Instagram token error.
Follow