“Did John know the Synoptic Gospels?” - Mark Goodacre

“Did John know the Synoptic Gospels?” - Mark Goodacre

Måndagen den 8 april kl. 14.00–15.00 streamades en öppen föreläsning med professor Mark Goodacre: ”Did John Know the Synoptic Gospels?". Professor Goodacre är en världsledande forskare på evangelierna och den historiske Jesus. Han doktorerade vid University of Oxford, är verksam vid Duke University sedan 2005, och har författat fyra monografier. För närvarande arbetar han på sin femte, som behandlar ämnet för föreläsningen – relationen mellan Johannes och Synoptikerna. Föreläsningen kan ses i efterhand här på ALT:s hemsida via följande länk.

Klicka här / Klick here

Goodacre Handout John And Synoptics