Blanketter

Observera att du måste ha Adobe Acrobat installerat på datorn för att kunna läsa och skriva ut blanketterna (ladda ner Adobe Acrobat).

Reell kompetens/undantag från behörighetskrav

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag. För ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs använder du denna blankett.

Ansökan om undantag från behörighetskrav

Tillgodoräknande av studier

Ansökan om tillgodoräknande av studier - Tillgodoräknande av kurs eller kurser

Ansökan om tillgodoräknande av studier - Tillgodoräknande av del av kurs eller kurser

Se vidare Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid ÖTH.

Utbildningsbevis

Ansökan om utbildningsbevis och examen

Vid frågor kontakta studievägledare.