Blanketter

Observera att du måste ha Adobe Acrobat installerat på datorn för att kunna läsa och skriva ut blanketterna (ladda ner Adobe Acrobat).

Reell kompetens/undantag från behörighetskrav

Om du saknar formell behörighet kan du göra särskild ansökan om prövning av reell kompetens, det vill säga andra meriter som eventuellt kan visa på förutsättningar att klara av utbildningen. Det går också att ansöka om undantag. För ansökan om prövning av reell kompetens eller att undantag görs använder du denna blankett.

Ansökan om undantag från behörighetskrav

Tillgodoräknande av studier

Ansökan om tillgodoräknande av studier - Tillgodoräknande av kurs eller kurser

Ansökan om tillgodoräknande av studier - Tillgodoräknande av del av kurs eller kurser

Se vidare Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid ALT högskola.

Utbildningsbevis och examen

Om du har dina ALT-studier i Ladok gör du din examensansökan i Ladok (www.student.ladok.se

Om du har dina ALT-studier i ALTs tidigare studieadministrativa system Studeo gör du din examensansökan via denna blankett: Ansökan om examen

Om du – oavsett om du har dina ALT-studier i Ladok eller Studeo – ska ansöka om utbildningsbevis (d.v.s. inte akademisk examen) gör du din ansökan via denna blankett: Ansökan om utbildningsbevis

Vid frågor kontakta studievägledare.