Fortbildningsdag 14/2 Campus Örebro

Fortbildningsdag 14/2 Campus Örebro

De diakonala mellanrummen – kyrkornas ansvar i ett förändrat samhälle

Kyrkorna har en allt viktigare plats i det svenska samhället. Vi möter många sociala behov i vardagen – allt från behov av pengar, mat, stöd för att sluta missbruka, ensamhet, lära sig svenska och mycket, mycket mer. Att möta de behövande är en omistlig del av att vara kyrka idag. Men vilka utmaningar möter vi? Hur kan vi göra det bättre och finns det risker med verksamheten? Vilka är de teologiska motiven för att engagera sig? Dessa frågor och många fler kommer vara på tapeten under dagen.

Det kommer bli tid för reflektion och bearbetning i mindre grupper.

Dagen arrangeras av ALT, Svenska kyrkan i Örebro, Strängnäs stift samt Örebro kristna råd, i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Kostnad: 300 kr
Anmälan: www.bilda.nu/fortbildningsdagALT

Medverkande:

Linnéa Lundgren, adjunkt, fil dr., Marie Cederschiöld högskola (fd. Ersta Bräcke Sköndal Högskola)
Fredrik Karlsson, direktor Örebro Stadsmission
Helena Inghammar, stiftsteolog Strängnäs Stift
Ulrik Josefsson, lektor Akademi för Ledarskap och Teologi
Christina Mattisson, LP kontakten Kumla Pingst 
Ulrika Johansson, LP kontakten Kumla Pingst 
Maria Enell, Hoppcentralen Filadelfia Örebro
Katrin Holmberg, diakon Svenska kyrkan
Anna Andersson, S:t Mary
Kajsa Olofsson, diakon Svenska kyrkan
Fredrik Wenell, lektor Akademi för Ledarskap och Teologi

Program

09.00       Drop in fika

09:15       Morgonbön

09:30       Fyra praktiska exempel och gruppsamtal

    • Christina Mattisson och Ulrika Johansson, Kumla Pingst
    • Maria Enell, Hoppcentralen Filadelfia Örebro
    • Katrin Holmberg, diakon Svenska kyrkan och Anna Andersson, S:t Mary
    • Kajsa Olofsson, diakon Svenska kyrkan

11:00       Helena Inghammar och Ulrik Josefsson – respons från Svensk- och frikyrkligt perspektiv. 

12:15       Lunch på Kraka

13:15       Fredrik Karlsson, Stadsmissionen

13:50       Linnéa Lundgren, MCHS

14:50       Summering och avslutning