Mina bibliska vänner och jag - Ny Bok!

Mina bibliska vänner och jag - Ny Bok!

“Jag har alltid älskat berättelserna i Bibeln”, berättar Lena-Sofia Tiemeyer, professor i Gamla testamentets exegetik, när hon presenterar sin nya bok Mina bibliska vänner och jag: På besök i Gamla testamentets berättarvärld. Hon fortsätter:

“Som barn bad jag ofta min pappa att läsa om Josef. Jag levde mig in i berättelsen och jag grät när jag hörde att Josef blev slängd i en brunn och såld som slav till Egypten. När jag senare kom i bokslukaråldern läste jag romaner som broderade ut Bibelns berättelser. Jag levde gärna i Bibelns berättarvärld och funderade över hur jag skulle agerat om jag hade varit i bibelpersonernas ställe.”

“Jag tyckte om att förfasa mig över Saras och Abrahams öden och äventyr, och jag drömde mig med skräckblandad iver in i alla intriger vid kung Davids hov. Denna fascination har fortsatt in i vuxen ålder och jag hittar ständigt nya sätt att tänka mig in i bibelkaraktärernas levnadsberättelser. Den här boken är frukten av många av mina tankar kring Bibelns berättelser. Jag har valt ut nio personer som jag läser i dialog med en rad romaner och dikter för att få en djupare inblick i deras levnadsöden och en ökad förståelse för deras handlingar. “

“Mitt hopp är att dessa personer ska fånga även ditt intresse. Jag har medvetet valt människor som genomlever samma saker som vi själva kan uppleva och vars känslor vi kan förstå och dela. Den till synes oengagerade Noa, den barnlösa Sara, den mobbade Josef, den sörjande Noomi, den utsatta Rut, den deprimerade Saul, den kluvne Jonatan, den åsidosatta Mikal och den allmänt bångstyrige Jona. Berättelser om människor som du och jag.”

“Mitt ibland alla dessa människor och deras levnadsöden finns naturligtvis också Gud, Gudar agerar i bakgrunden i dessa berättelser. Ibland är hans vägar outgrundliga. I andra berättelser är Guds hand mycket tydligare.”

“Med den här boken vill jag bjuda in dig att vandra med mig genom Bibelns berättelser, så att vi tillsammans kan upptäcka Guds Ord och lära oss mer om Guds vägar.”