PROMIS-dagen 8/2

PROMIS-dagen 8/2

Har du anmält dig att vara med digitalt men inte fått en länk - skicka ett mejl till elin.ostberg@altutbildning.se, eller kolla i skräpposten efter mejl från info@altutbildning.se.

ALT och PROMIS (Programmet för Mission och Interkulturella Studier) bjuder tillsammans med Pingst, EFK och SAM in till en fortbildande dag för missionsintresserade. Temat för dagen är: En rörlig värld är en rörig värld? Migration, kulturmöten och den globala kyrkan.

Migrationen målas ofta upp som en av våra stora framtidsutmaningar. År 2022 fanns det över 108 miljoner människor som p g a krig, konflikter och förföljelse hade fått lämna sina hem. Klimatkatastrofen förväntas leda till att denna siffra kommer stiga framöver. Samtidigt märker vi att polarisering och främlingsfientlighet också ökar på många håll. Mitt i denna rörliga och röriga värld är vi kallade att vara kyrka. Vad kan våra kristna syskon runtom i världen lära oss om att möta migranter och flyktingar och hur reflekterar vi teologiskt över de stora samhällsutmaningar som migrationen leder till?

På PROMIS-dagen får vi lyssna till svenska och internationella forskare som ger oss samhälleliga och teologiska perspektiv på migration och vi får dessutom inblickar i hur kyrkor på olika håll i världen hanterar migrationsutmaningar och kulturmöten som följer med migrationen.

Plats: Det går att delta i PROMIS-dagen från ALT:s alla studiecenter. För missionärer i fält eller andra intresserade som befinner sig långt från våra studiecenter så ges möjlighet att följa dagen via stream.

Tid: Kl 10.00 – 15.00 den 8 februari, 2024

Kostnad: 300 kr inkl fika och lunch, betalas via Swish på plats. För dig som följer dagen digitalt tar vi en kostnad på 200 kr för att täcka omkostnader för dagen (betalas via Swish den dagen).

Anmälan: Senast 1 februari vill vi ha din anmälan.

Program

09.30 Drop-in-fika
10.00 Välkommen!
10.10 Föreläsning av Brent Hamoud, ABTS i Libanon
11.00 Respons på föreläsningen, Daniel Råsberg
11.15 Exempel från EFK, Pingst och SAM
12.00 LUNCH
13.00 Dr Åsa Nausner, Svenska Kyrkan, om kyrkan i integration och religionsdialog
13.40 Respons på föreläsningen, Paul Orlenius
13.50 Exempel från EFK, Pingst och SAM
14.20 Fika
14.45 Panelsamtal med samfundens missionsansvariga, Åsa Nausner och Maria Karlsson 
15.30 Dagen avslutas

Varmt välkomna!