DIOS-dagen - om diakonins roll i vår tid

DIOS-dagen - om diakonins roll i vår tid
Temat för årets DIOS-dag var Ensamhet och tillhörighet – diakoni i en fragmenterad tid. I ett samhälle som alltmer präglas av ofrivillig ensamhet, social isolering och rädsla, blir det viktigt att ställa frågor om diakonins roll i den tid vi befinner oss i.
Mikael Kurkiala (bilden) inledde dagen med en omvärldsanalys där han pekade på flera trender i vår tid – fragmentering, acceleration, nostalgi, populism, ensamhet mm. – som gör det svårt för människor att leva meningsfulla liv. Därefter gavs många exempel på hur församlingar och diakonala verksamheter kan bidra till gemenskap, mening och en upprättad tilltro till nästan. Några av talarna som bidrog under eftermiddagen var Katarina Westerlund (bilden), Roland Spjuth och Elisabeth Sandlund. Utöver studenter från årskurs ett och två på Pastors- och ledarprogrammet deltog drygt 60 externa gäster.