Rapport från forskningskonferens

Rapport från forskningskonferens

Rapport från forskningskonferens

På ALT är vi stolta över att ha både tydligt församlingsfokus och akademisk spets. Flera av våra lärare är internationellt erkända forskare, och fyra av dem, David Davage, Mikael Tellbe, Lena-Sofia Tiemeyer och Tommy Wasserman, arrangerade den 13–15 oktober 2022 forskningskonferensen Song, Prayer, Scripture: Aspects of the Use of the Book of Psalms from the Hebrew Bible to the 21st Century. Konferensen hölls på ALT:s Campus Örebro, och syftet var att få till ett fördjupat och initierat samtal kring hur Psaltarens psalmer har använts i både kristna och judiska sammanhang över tid. Konferensen samlade ett 30-tal deltagare, forskare, studenter och pastorer från Sverige, Finland, Schweiz, England, Belgien, Tyskland och USA, och enligt en av deltagarna var detta en av de bästa saker som hänt på länge.

Upplägget på konferensen var fyra sessioner med inbjudna föreläsare som fick 45 minuter inklusive diskussion, samt fem sessioner med kortare paper om 30 minuter. Charlotte Arenander (administrativ chef på ALT) och David Davage (studierektor för ÖTH och lektor i bibelvetenskap) inledde med att hälsa föreläsare och deltagare välkomna. Dagens första anförande hölls sedan av Susan Gillingham, världsledande expert på Psaltarens receptionshistoria (University of Oxford). Hon gjorde en intressant jämförelse mellan Luthers och Calvins bruk av Ps 1–2 utifrån deras respektive politiska och teologiska sammanhang.

Efter Gillingham följde ett föredrag av Melody Knowles (Virginia Theological Seminary), som fokuserade på hur Ps 132 använts på diametralt olika sätt under den ”nya världens” tidiga år, och efter fika följde föredrag av Beat Weber (University of Pretoria) om Ps 78, samt vår egen professor Lena-Sofia Tiemeyer om de så kallade biografiska överskrifterna till en del av Psaltarens psalmer, överskrifter som relaterar psalmer på olika sätt till traditioner kring David. Dagen avslutades sedan med middag på Fratelli, där både föredragshållare och övriga deltagare fick chans till fortsatt samtal.

Kännetecknande för konferensen, och någonting som lyftes av flera av deltagarna, var de goda samtal som var genomgående under dessa dagar, både i direkt anslutning till föredrag, men inte minst också under fika och middagar. Givet konferensens fokus blev det en spännande blandning av olika ingångar i forskningen till Psaltaren som var mycket berikande. Konferensen beskrevs också återkommande som välplanerad, och många av de mer långväga gästerna uppskattade särskilt den svenska fikakulturen – ett särskilt tack här till vår campusvärd Martin Vingren!

Under fredagen, konferensens huvuddag, presenterades totalt åtta paper. Fyra av dem – LarsOlov Eriksson (Johannelunds teologiska högskola), Elisabet Nord (Lunds universitet), Rachel Wrenn (Trinity Lutheran Seminary) och David Davage (ALT) – fokuserade på olika sätt liturgiskt bruk av psalmer i både antika och moderna kontexter, samt den teologiska frågan om relationen mellan synd, protest och lidande. Tre paper fokuserade på manuskript och texttradering: Barbara Crostini  (Newmaninstitutet) föreläste om illustrationer i Byzantinska psaltare, vår egen professor Tommy Wassermann föreläste tillsammans med vår masterstudent Andreas Märs om kontinuiteten mellan judiska och kristna manuskript under de första århundradena före och efter vår tideräknings början, och Margherita Matera (Göttingen) gav en uppdatering om det gigantiska projektet Göttinger Septuaginta Psalter Project. Under fredagen föreläste även Antti Laato (Åbo Akademi) om Psalm 16 i tidig kristen reception. Dagen avslutades med en uppskattat guidad tur på Örebro slott, och middag på en libanesisk restaurang.

Konferensen avslutades sedan på lördagen med två paper: Ola Wikander (Lunds universitet) höll en inspirerande föreläsning om psalmbruk hos Élus Coën, och doktoranden Martijn Jaspers (KU Leuven) höll ett föredrag om hur Hieronymus översatt djur och växttermer. Konferensen avslutades sedan med en öppen diskussion, samt lunch.

Sammantaget kan sägas att konferensen, som finansierades med bidrag från Wenner-Gren Stiftelserna och Längmanska kulturfonden, var mycket uppskattad, både till innehåll och organisation. Föredragen kommer att nu att bearbetas och ges ut i en samlad volym. Redaktörer för volymen blir David Davage och Lena-Sofia Tiemeyer.

Konferensen blev ett fint exempel på den akademiska spetskompetens som finns på ALT, och vill du vara säker på att du inte missar nästa konferens – se till att du följer oss på sociala medier! Vi tackar alla deltagare och medverkande och ser fram emot fortsatta samtal kring teologi och församling. Vi gör ALT tillsammans!