Fredrik Wenell

Fredrik Wenell

Lärare

0760-40 16 62

fredrik.wenell@altutbildning.se

Utbildning och examina

1992-1993 Bibelskola Väst, Smyrnakyrkan – Göteborg1994-1997 Studier vid Örebro Teologiska Högskola

1997 Examen Philosoficum, Oslo Universitet

1997 Examen Facultatum, Menighetsfakultetet, Oslo

2000 Candidatus Theologiae, Menighetsfakultetet, Oslo

2015 Teologie doktor vid Uppsala Universitet i Systematisk teologi med livsåskådningsforskning.

Anställningar och uppdrag

2000-2006 Pastor i Hyllie Park-kyrkan i Malmö.

2002-2007 Lärare vid Skandinavisk Akademi för Ledarskap och teologi i ämnen som handlar om ungdomskultur.

2006-2007 Projektledare för ett utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla en distansstudiemodell för Örebro Teologiska Högskola och Liljeholmens och Hyllie Parks Folkhögskolor.

2006-2008 Lärare i systematisk teologi och ungdomskultur vid Örebro Teologiska Högskola och Örebro Fritidsledarutbildning.

2008-2012 Pastor i Johanneskyrkan i Linköping.

2006-2007 Lärare i Systematisk Teologi och Ungdomsstudier vid Baptisternes Teologiske Seminarium, Stabekk, Norge.

2008-2011 Timlärare vid Örebro Teologiska Högskola i Systematisk teologi.

2011-2012 Anställd lärare vid Örebro Teologiska Högskola.

2010-2012 Universitetsadjunkt vid Institutionen för Kultur och Kommunikation inom ämnet Religionsvetenskap vid Linköpings Universitet.

2012-2014 Doktorandanställning vid Teologiska Fakulteten vid Uppsala Universitet.

2014- Lektor vid Örebro Teologiska Högskola (ALT)

2015-2017 Konsulent vid Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdom.

2017 – Ledarutvecklare, ungdom – Evangeliska Frikyrkan 

Medlemskap

International Association for the Study of Youth Ministry

Publikationer

Monografier

Wenell, Fredrik (2015). Omvändelsens skillnad: En diasporateologiska granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka och folkhem. Uppsala: Uppsala universitet. (Diss.)
Ladda ned från Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVa

Redigerade böcker

Joel Halldorf och Fredrik Wenell (red.). Between the State and the Eucharist: Free Church Theology in Conversation with William T. Cavanaugh. Eugene: Pickwick Publ.Melin, Jonas; Fredrik Wenell & David Willgren (2017). Aldrig mer tillbaka gå: Utmaningar från anabaptismen, reformationens frikyrkorörelse. Blidsberg: Evangelie Förlag.

Artiklar

Wenell, Fredrik (2002).”Från underhållning till engagemang – gudstjänst i en postmodern kontext” i Reflektorium – Nordisk Tidsskrift för Ungdomsstudier och Religionspedagogik. Nr. 1/02Wenell, Fredrik (2010). Frikyrkligt ungdomsarbete – hur förändrar det teologin. Tro & Liv. Vol. 69. 1/2010, s 31-33.

Wenell, Fredrik (2010). Ett budskap från marginalen. NOD 1:2010, s 30-33.

Wenell, Fredrik (2012). ”Religion som politisk resurs” i Axess Magasin. Nr. 6, s 26-27.

Wenell, Fredrik. (2010). Frikyrkligt ungdomsarbete – hur förändrar det teologin?  Tro & Liv. Vol. 69. 1/2010, s 31-33.

Wenell, Fredrik.(2010).  Ett budskap från marginalen. NOD 1:2010, s 30-33.

Wenell, Fredrik (2012). ”Religion som politisk resurs” i Axess Magasin. Nr. 6, s 26-27.

Wenell, Fredrik ”Den personliga omvändelsens nödvändighet”. Teologi och Ledarskap 1:2016, s 64–70.

Spjuth, Roland & Fredrik Wenell. Låg- och frikyrklig teologisk utbildning i ett efterkristet Skandinavien. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 3:2016. 1–17.

Spjuth, Roland, Greger Andersson & Fredrik Wenell. Unga i karismatiska och evangelikala kyrkor resonerar om sin tro. Scandinavian Journal for Leadership and Theology, 4:2017. 1–22.

Wenell, Fredrik (2017). "Foucault, frikyrkan och porr". NOD 2.

Bokkapitel

Wenell, Fredrik (2005). ”Den kristna ungdomsfestivalen Frizon ur ett deltagarperspektiv", s 72-87. I Forever Young? – ungdomens kulturer och frikyrkans gensvar. Örebro Teologiska Högskolas Skriftserie, nr 25.

Wenell, Fredrik (2008). “Gästfrihet – en praktik som påverkar inredningen” i Hallesby Norheim Bård Eirik. (2008). Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s 157-163.

Wenell, Fredrik. (2013). "Religion som politisk resurs: frikyrkorna i enhetsstatens skugga” i Trägårdh, Lars et. al. Civilsamhället klämt mellan stat och kapital. Stockholm: SNS Förlag, s 146-159.

Wenell, Fredrik. (2014). ”Scattered conversion? Youth, Free Church, and the Swedish Welfare State”, i Joel Halldorf & Fredrik Wenell (red.). Between the State and the Eucharist: Free Church Theology in Conversation with William T. Cavanaugh. Eugene: Pickwick Publ, s 39-54.

Wenell, Fredrik. (2015). "Att ha nöd eller att älska. Om teologiska motiv för församlingsbildande", i Ulrik Josefsson & Magnus Wahlström (red.). Församlingsplantering i Pingst: Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2015. Alvik: Institutet för Pentekostala Studier. s 63-86.

Wenell, Fredrik (2016). ”Anabaptism, reformationen och skillnader i samhället”. I Jag vill förändra, redigerad av Gun Andersson, Lisbeth Gustafsson, Olle Kristenson, Annika Sjöqvist Platzer, & Dag Tuvelius. Laholm: Förbundet Kristen humanism. s 79-85.

Wenell, Fredrik. (2017). "En pentekostal teologi för hållbar utveckling". i Josefsson, Ulrik och Magnus

Wahlström (red). Teologi för hela skapelsen: En studie om teologiska grunder för engagemang i miljö och samhälle. Alvik: Institutet för Pentekostala Studier. s 51–70.

Recensioner

Journal of Youth and Theology 2006:2 Vol. 5

Gibbs, Eddie and Ryan Bolger: Emerging Churches: Creating Christian Community in Postmodern Cultures. 352 p. Grand Rapids: Baker Academics. 2005

Svensk Teologisk Kvartalstidsskrift 2008:2 Vol. 84

Teija, Mikkola, Kati Niemelä, Juha Petterson: The Questioning Mind: Faith and Values of the New Generation. 154 sid. Church Research Institute (Publ. 58), Tampere 2007.

Konferenspresentationer

Wenell, Fredrik (2009). Kyrkan och staten – teologiska perspektiv. Förberedande material för samtal vid Evangeliska Frikyrkans Kongress 2010.

Wenell, Fredrik (2011) Imagine Another Youth – How Nation State and Popular Culture Obstruct Imagining Christian Youth. Paper presented at the International Conference for the Study of Youth Ministry, 6-9 januay Pretoria, Sydafrika.

Wenell, Fredrik (2017). Diasporaecklesiologi som teologisk ram för det kristna ungdomsarbetet bidrag presenterat på Teologiska Högskolan Stockholms forskardag Kyrkor i förändring, 3 februari, Stockholm.

Wenell, F. (2018). Evangelikala och pentekostala unga vuxna resonerar om sin tro bidrag presenterat på FRIFO konferens på Teologiska Högskolan Stockholm, Religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhäle, 8 februari, Stockholm