Kurs i mentorskap

Kurs i mentorskap

Utvecklas och få verktyg till att leda andra

Att slå följe en bit på vägen och lära av någon som har mer erfarenhet är en viktig del av att växa som människa och ledare. Många vittnar om hur stödet och vägledningen från en mentor har varit avgörande för utveckling och välmående. För att kunna leda andra behöver man själv få verktygen som utvecklar mentorskapet och därför erbjuder ALT en kurs i mentorskap i samverkan med EFK, Pingst och SAM.

Vi vill erbjuda en kurs i mentorskap som ger en stabil grund och praktiska verktyg för dig som arbetar som pastor eller fungerar som församlingsledare och som önskar utveckla ditt mentorskap och i högre utsträckning fungera som mentor för ledare i församlingen.

Innehåll

 • Mentorskapets syfte och mål. Hur man lägger upp och genomför en mentorsprocess.
 • Mentorskapets plats i församlingen, i relation till andra samtalspraktiker.
 • Mentorskapets hantverk. Aktivt lyssnande, coachande förhållningssätt, vägledning och att skapa förutsättningar för växt och utveckling.
 • Kursplan: KM150H Mentorskap 23-24 

Upplägg

 • Kursen är på 7,5 hp
 • Undervisningen sker både på plats på ALT:s studiecenter i Stockholm och digitalt.
 • Kursen innehåller föreläsningar och samtal i helklass och seminarier, förinspelade föreläsningar, samtalsövningar samt mentorssamtal i rollen som såväl mentor som adept.

Kurstider 2023-2024

 • 10 nov kl 10-16: Kursstart på Kaggeholm, Stockholm. Gästföreläsare: Hans-Erik Bylund 
 • 8 dec 9-11: Digital föreläsning. Gästföreläsare Truls Åkerlund
 • 19 jan kl 9-10.30: Muntlig redovisning digitalt
 • 9 feb 9-11: Digital föreläsning
 • 22 mars kl 9-10.30: Muntlig redovisning digitalt
 • 19 april kl 10-16: Kursavslut på Kaggeholm, Stockholm. Gästföreläsare: Josefine Arenius

Kursansvarig: Kristine Arapovic Lindetorp, föreläsare, coach och VD på Empowering Leadership

Lärarna på kursen har en bred erfarenhet av att träna ledare och fungera som mentor i församling, akademi och näringsliv.

Kostnad

Kursen kostar 500 kr och då ingår mat på kursdagarna som sker på plats i Stockholm. Kostnad för litteratur och resor tillkommer.

Behörighet och ansökan

Behörighetskrav för kursen är grundläggande behörighet.

Ansökan till årets upplaga är nu stängd.

Vid frågor angående kursen kontakta Kristine Arapovic Lindetorp (kristine.lindetorp@altutbildning.se, kursansvarig).