Mentorskapskurs

Mentorskapskurs

Utvecklas och få verktyg till att leda andra

Att slå följe en bit på vägen och lära av någon som har mer erfarenhet är en viktig del av att växa som människa och ledare. Många vittnar om hur stödet och vägledningen från en mentor har varit avgörande för utveckling och välmående. För att kunna leda andra behöver man själv få verktygen som utvecklar mentorskapet. Därför erbjuder vi nu en Mentorskapskurs.

Behovet av personer som vill fungera som mentorer är stort. Därför vill vi erbjuda en kurs i mentorskap som ger en stabil grund och praktiska verktyg för dig som arbetar som pastor eller fungerar som församlingsledare och som önskar utveckla ditt mentorskap och i högre utsträckning fungera som mentor för ledare i församlingen.

Innehåll

 • Mentorskapets syfte och mål. Hur man lägger upp och genomför en mentorsprocess.
 • Mentorskapets plats i församlingen, i relation till andra samtalspraktiker.
 • Mentorskapets hantverk. Aktivt lyssnande, coachande förhållningssätt, vägledning och att skapa förutsättningar för växt och utveckling.
 • Kursplan: KM150H Mentorskap 22-23 

Upplägg

 • Kursen är på 7,5 hp
 • Undervisningen sker både på plats på ALT:s studiecenter i Stockholm och digitalt.
 • Kursen innehåller föreläsningar och samtal i helklass och seminarier, förinspelade föreläsningar, samtalsövningar samt mentorssamtal i rollen som såväl mentor som adept.

Kurstider 2022-2023

 • Heldagar på ALT Stockholm: kl 10-16 den 11 november och 21 april.
 • Kurstillfällen på distans: kl 9-11 den 9 december och 3 februari.
 • Litterturseminarier á 1,5 h på distans i januari och mars.

Lärare

 • Kristine Arapovic Lindetorp (kursansvarig), samordnare ALT Stockholm, föreläsare, coach och VD på Empowering Leadership
 • Pelle Hörnmark, föreståndare i Ulriksbergskyrkan Växjö
 • Ulrica Stenstrand, pastor i Life Center Västerås
 • Truls Åkerlund, lärare vid Høyskolen for Ledelse og Teologi i Oslo
 • Hans-Erik Bylund, pastor och föreståndare i Botkyrka Pingstförsamling

Lärarna på kursen har en bred erfarenhet av att träna ledare och fungera som mentor i församling, akademi och näringsliv.

Kostnad

Kursen kostar 700 kr och då ingår mat på kursdagarna som sker på plats i Stockholm. Kostnad för litteratur och resor tillkommer.

Behörighet och Ansökan

Behörighetskrav för kursen är grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Du ansöker till Mentorskapskursen här (länk öppnas i en ny flik), ansökan öppnar den 1 oktober. Vi vill ha din ansökan senast den 31 oktober. Kursen har begränsat antal platser och då vi tillämpar löpande antagning ska du inte vänta med att göra din ansökan.

Vid frågor angående kursen kontakta Kristine Arapovic Lindetorp (kursansvarig)