Studiecenter Umeå

Studiecenter Umeå
Karta över Umeå där studiecentret ligger

Bor du i Umeå och vill läsa teologi? Studiecenter Umeå ligger i Umeå folkhögskolas lokaler (Östra Rådhusgatan 2C). Här kan du läsa hela Pastors- och ledarprogrammet, DIOS, PROMIS, Lördagskurser, Onsdagskurser, samt kurser inom DIOS.

Studenterna möts två dagar i veckan i Umeå, för att följa undervisningen via videokonferens eller på plats, samt för bearbetning i studiegruppen. Två gånger per termin träffas alla studiecentren under tre dagar (ti-to) till gemensam undervisning i Örebro eller på någon kursgård.

Bärarförsamlingar för studiecentret i Umeå är Pingstkyrkan i UmeåKorskyrkan i UmeåPingstförsamlingen i Västerbottens Mellanbygd, EFK-församlingen Elim i Örnsköldsvik och Pingstkyrkan i Örnsköldsvik.

Detta är ALT:s minsta studiecenter sett till antalet studenter. Det medför att de som läser i Umeå kommer nära varandra och trivseln hos studenterna är hög. Här möter du Kenneth Mattebo (studiecentersamordnare och studieledare) och Fredrik Wärn (studieledare). Här sitter också ALT högskolas studierektor David Davage. Välkommen att läsa teologi vid ALT:s studiecenter i Umeå!

Anordnande folkhögskola

Umeå Folkhögskola är utbildningsanordnare som ansvarar för studiemiljön och personalen. Folkhögskolan är även anordnare av FL-kurser i Pastors- och ledarprogrammet, DIOS och PROMIS samt anordnare av Lördagskurser.