Våra studiecenter

Våra studiecenter

ALT vill göra teologisk utbildning tillgänglig för många i Sverige. Därför finns möjlighet att studera på regionala studiecenter i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå, samt på Campus Örebro. På alla platser finns studieledare, studiegemenskap och videokonferens genom vilken studenter kan delta i undervisning.

På samtliga studieorter erbjuds det fyraåriga Pastors- och ledarprogrammet (PLP), PROMIS (Programmet för mission och interkulturella studier) samt DIOS (Terminen för diakonalt och socialt arbete). Dessutom erbjuds överallt möjligheten att läsa Lördagskurser, samt fristående högekolekurser (Onsdagskurser).

På Campus Örebro erbjuds därutöver det Teologiskt kandidatprogram 180 hp, Teologiskt program 120 hp, Teologiskt basår 60 hp samt fristående Campuskurser.

Varje studiecenter samverkar med bärarförsamlingar samt en folkhögskola som har ett särskilt intresse och ansvar för att erbjuda goda utbildningsmiljöer i skolan, samt för PLP, PROMIS, DIOS och Lördagskurser också i församlingar. Det finns ett utvecklat samarbete med dessa församlingar inom våra huvudmannasamfund. Några församlingar är nyare, andra har längre historia. Det gemensamma är att de tar aktiv del i utbildningen genom att ge tid till mentorskap och bereda plats för träning i ledarskap. Många fler församlingar runt våra studiecenter har idag goda erfarenheter av att fungera som utbildningsförsamling för studenter som läser PLP. Genom att vi utbildar mentorer och ger dem konkreta verktyg i mentorskapet skapas möjligheter för de flesta församlingar att involveras i utbildningen.