Ny rapport från IPS: Pingströrelsens ecklesiologi i förändring

Ny rapport från IPS: Pingströrelsens ecklesiologi i förändring

Frågor om församlingen har bearbetats inom Pingströrelsen under drygt hundra år och format självförståelsen. Pingströrelsen anno 2023 har tydliga historiska rötter i den församlingsrörelse som växte fram i början av 1900-talet. Däremot gestaltas livet i en vanlig pingstförsamling ganska annorlunda idag. Vad innebär det i dag att vara pingstförsamling? Hur har förändringar vuxit fram? Vad har varit viktiga betoningar och vilka är de viktiga betoningarna idag? Är det uttrycken som förändrats eller har även synen på församlingen gjort det och kan man i så fall förstå det förhållandet? Hur ska man förstå Pingströrelsens förändrade ecklesiologi?

Detta är några av frågorna som diskuteras i sex olika artiklar i denna bok. I texterna tecknas historisk utveckling, idémässiga fundament och olika praktiker som förändrats. Pingströrelsen, som varit van vid stor samsyn, har idag ökande olikheter mellan församlingarna och ecklesiologin är ett område där detta blir uppenbart. När förändringar måste göras blir det både viktigt och intressant att studera motiveringarna till vägvalen och reflektera över identitet och sammanhållning.

Rapporten hittar du på denna sida (länk öppnas i nytt fönster).