Examenshögtid

Examenshögtid

I dag har vi firat alla våra avgångsstudenter. Familj, vänner, mentorer, personal och medstudenter har funnits med på våra sex studieorter och uppmärksammat, hyllat och bett för dem och deras väg framåt. Tal av rektor Ulrik Josefsson och stipendieutdelning till Victoria Runegrund, Elin Larsson och Oliver Sewón för mycket väl genomförda kandidatuppsatser. Så stor tacksamhet över alla er som nu tagit er igenom era studier och är med och bygger Guds rike! Guds rika välsignelse över er och det ni nu tar er an!

Till er andra studenter önskar vi en fin sommar med vila och återhämtning!