Sök information

Sök böcker – bibliotekskataloger

Biblioteken på Campus Örebro och studiecentren i Göteborg, Jönköping, Stockholm och Umeå

Biblioteket på studiecenter Malmö

 

Sök böcker, e-böcker, artiklar och tidskrifter

I sökportalen Zeteo finns våra digitala resurser såsom e-böcker, artiklar och tidskrifter samlade. Även bibliotekskatalogen är inkluderad (ej för SC Malmö). Sökning i Zeteo är öppen för alla, men våra digitala resurser är endast tillgängliga för studenter och personal med Open Athens-inloggning. 

Sök studentuppsatser

Direktlänk till uppsatser skrivna VT 2023
Klicka på "Fulltext" för att läsa hela uppsatsen i PDF-format.

Kandidat-, magister- och masteruppsatser som skrivits på ALT finns sökbara i bibliotekskatalogen. Uppsatser som skrivits 2023- söks fram genom att ange "Uppsatser ALT" i sökfältet, uppsatser som skrivits 2000 - 2022 med "Uppsatser ÖTH" i sökfältet. Kombinera med t ex ämne eller årtal. De senaste årens uppsatser finns digitalt med länk från katalogen, tidigare år finns i pappersform att låna på biblioteket i Örebro.

 

Sök tryckta tidskrifter

Förteckning över tryckta tidskrifter i biblioteket på Campus Örebro