Sök information

Sök böcker – bibliotekskataloger

Biblioteken på Campus Örebro och studiecentren i Göteborg, Jönköping, Stockholm och Umeå

Biblioteket på studiecenter Malmö

Sök böcker, e-böcker, artiklar och tidskrifter

I vår sökportal Zeteo är våra digitala resurser såsom e-böcker, artiklar och tidskrifter sökbara. Nu är även bibliotekskatalogen inkluderad (ej för SC Malmö). Sökning i Zeteo är öppen för alla, men våra digitala resurser är endast tillgängliga för studenter och personal med Open Athens-inloggning. 

Sök studentuppsatser

Uppsatser som skrivits på Örebro teologiska högskola finns sökbara i bibliotekskatalogenSkriv "Uppsatser ÖTH" i sökfältet, kombinera med t ex ämne eller årtal. De senaste årens uppsatser finns digitalt med länk från katalogen, tidigare år finns i pappersform att låna på biblioteket i Örebro.