Om biblioteken

Om biblioteken

Biblioteket i Örebro

Biblioteket i Örebro har cirka 60 000 tryckta volymer och prenumererar på ca 50 tidskrifter i pappersformat. Till detta kommer e-boksdatabasen E-book Religion Collection samt artikeldatabaserna ProQuest Religion och ATLA Serials Plus.

Ämnesmässigt omfattar biblioteket främst religion och teologi, men även humaniora och beteendevetenskaperna finns företrädda. En specialavdelning är Karls Kilsmos bibliotek med kyrkohistorisk och anabaptistisk litteratur om främst reformationsepoken.

Biblioteket är främst avsett för skolans studenter och lärare, men även externa låntagare kan få möjlighet till hemlån efter kontakt med bibliotekarien.

Bibliotekarie Maria Brolin nås på telefon 019-30 77 55 samt mejl maria.brolin@altutbildning.se.

Bibliotekets katalog är sökbar på https://bibliotek.altutbildning.se/.

Komplett tidskriftslista

Bibliotek på övriga studiecenter

På samtliga studiecenter finns bibliotek som främst är inriktade på teologisk litteratur för lärare och studenter. Vid önskemål om tillgång till biblioteket eller boklån, kontakta samordnaren för det aktuella studiecentret. I den gemensamma bibliotekskatalogen går det att söka efter litteratur på studiecentren i Umeå, Stockholm, Jönköping och Göteborg, samt Campus Örebro. På startsidan finns det även en länk till katalogen för biblioteket i Malmö. Studenter och personal på studiecentren har också tillgång till databaserna E-book Religion Collection, ProQuest Religion och ATLA Serials Plus.

Sök i den gemensamma bibliotekskatalogen