Om biblioteken

Om biblioteken

Biblioteket i Örebro

Biblioteket i Örebro har cirka 60 000 tryckta volymer samt ett stort antal e-böcker, bl a i e-boksdatabasen E-book Religion Collection. Vi prenumererar på flera tryckta och digitala tidskrifter samt artikeldatabaserna ProQuest Religion och ATLA Serials Plus.

Ämnesmässigt omfattar biblioteket främst religion och teologi, men också närliggande områden inom humaniora och samhällsvetenskap.

Biblioteket är främst avsett för skolans studenter och lärare, men även externa låntagare kan låna böcker efter kontakt med bibliotekarien.

Bibliotekarie Maria Brolin nås på telefon 070-536 21 14 samt mejl maria.brolin@altutbildning.se.

Bibliotekets katalog är sökbar på https://bibliotek.altutbildning.se/.

 

Bibliotek på övriga studiecenter

På samtliga studiecenter finns bibliotek som främst är inriktade på teologisk litteratur för lärare och studenter. Vid önskemål om tillgång till biblioteket eller boklån, kontakta samordnaren för det aktuella studiecentret. I den gemensamma bibliotekskatalogen går det att söka efter litteratur på studiecentren i Umeå, Stockholm, Jönköping och Göteborg, samt Campus Örebro. På startsidan finns det även en länk till katalogen för biblioteket i Malmö. Studenter och personal på studiecentren har också tillgång till databaserna E-book Religion Collection, ProQuest Religion och ATLA Serials Plus.

Sök i den gemensamma bibliotekskatalogen