Boknyhet: Ett glödande arv

Boknyhet: Ett glödande arv

Demokrati och samhällsengagemang är ingen självklarhet. För den som känner oro och vill ha ett gott samhälle finns mycket att lära av de frikyrkliga väckelserna, som bidrog till demokratins framväxt i många delar av världen. För att utforska det arvet möttes historiker, samhällsvetare, teologer och andra till en konferens på ALT Campus Örebro hösten 2020, i samverkan med Frikyrkliga forskningsrådet (Frifo). Föredragen från denna konferens har nu samlats i en bok med Fredrik Wenell, lärare på ALT, som redaktör.

Medverkande i boken: Ingunn Folkestad Brestein, Magnus Hagevi, Joel Halldorf, Mats Larsson, Arne Rasmusson, Selina Stone, Fredrik Wenell och Robert Woodberry.