Ny papyrushandskrift har offentliggjorts

Ny papyrushandskrift har offentliggjorts

I dagarna har en ny papyrushandskrift offentliggjorts som är smått sensationell. Handskriften med beteckningen P.Oxy. 5575, kommer från Oxyrhynchus i Egypten och dateras till 100-talet. Den togs till universitetet Oxford i samband med utgrävningar i början av 1900-talet. Handskriften innehåller Jesusord om att inte göra sig världsliga bekymmer. Vi har redan ett litet antal handskrifter med nytestamentlig text från 100-talet, t.ex. Papyrus 52 som är ett fragment från Johannesevangeliet 18. Det sensationella med det nya fragmentet är att i en och samma handskrift står Jesusord med paralleller i Matteus, Lukas och Thomasevangeliet; det sistnämnda, Thomasevangeliet, blev aldrig kanoniserat och tillkom senare och är radikalt annorlunda än de fyra som ingår i NT (t.ex. finns ingen passionsberättelse). Tommy Wasserman, professor i Nya testamentet vid ALT uttalar sig om fragmentet i Dagen och ger en svensk översättning - läs här. 

Bilden visar Tommy Wasserman vid ett tidigare besök på papyrussamlingen i Oxford där han håller Papyrus 78 (Judasbrevet).