DIOS-dag: Ensamhet och tillhörighet - Diakoni i en fragmenterad tid

DIOS-dag: Ensamhet och tillhörighet - Diakoni i en fragmenterad tid

Den 19 oktober kl. 10-16 bjuder vi in till en DIOS-dag med temat Ensamhet och tillhörighet - Diakoni i en fragmenterad tid.

Välkommen till en dag med viktiga och spännande föreläsningar och samtal om diakoni i en fragmenterad tid. Dagen vänder sig till diakoner, pastorer, ideella och anställda ledare i församlingar, studenter och andra som på olika sätt finns med i diakonala verksamheter och önskar reflektera teologiskt omkring diakoni.

I ett samhälle som alltmer präglas av ofrivillig ensamhet, social isolering och rädsla, blir det viktigt att ställa frågor om diakonins roll i den tid vi befinner oss i. Diakoni kan ur ett teologiskt perspektiv beskrivas som människans gensvar på Guds självutgivande kärlek. Men hur ser det ut när diakoni blir handling och Guds kärlek synliggörs? Hur kan församlingar och diakonala verksamheter bidra till gemenskap och en återupprättad tilltro till nästan?

Ta tillfället i akt att delta och reflektera tillsammans med andra på plats vid något av ALT:s studiecenter i Örebro (Campus), Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm eller Umeå.

Kostnad för dagen är 300 kr (inkl fika och lunch).

Anmälan är nu stängd.

Program

9.40– 10.00  Enkelt fika

10.00–10.10 Välkommen och introduktion (Maria Ledstam och Ulrik Josefsson)

10.10–11.20 Mikael Kurkiala Diakoni i den ensamma människans tidsålder

11.20–11.30 Frukt och paus

11.30–12.00 Katarina Westerlund Respons

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.40 Josefin Samuelson, Roland Spjuth och Märta Ekström Ensamhet, mening och hälsa

13.40-14.10 Elisabet Sandlund Diakoni som tillhörighet

14.10-14.30 Paus och kaffe

14.30-15.20 Representanter från EFK, SAM och Pingst

15.20-16.00 Maria Ledstam med flera:  Diakonalt arbete i en fragmenterad tid

Medverkande

Huvudtalarna för dagen är Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi samt forskare och omvärldsbevakare vid Svenska kyrkans forskningsenhet, som bland annat skrivit den kritikerrosade boken När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga, samt Katarina Westerlund, docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet, som i sin forskning bland annat skrivit om andlighet och mental hälsa hos unga, och om adoption som en andlig praktik. Utöver dessa medverkar även journalisten Elisabet Sandlund, flera lärare och studenter från ALT samt samfundsrepresentanter från EFK, SAM och Pingst – Fria Församlingar i Samverkan.

Dagen sker i samarbete med Bilda.