Högre seminarium

Vid Örebro teologiska högskola (högskolan inom ALT) bedrivs ett högre seminarium i Bibelvetenskap (Gamla och Nya testamentet), ett i Systematisk teologi och ett i Praktisk teologi samt en serie seminarier som anordnas av IPS (Institutet för Pentekostala Studier). 

Här finns schema för höstens samtliga högre seminarier.