Örebro teologiska högskola

Örebro teologiska högskola (ÖTH) erbjuder utbildning inom teologi och religionsvetenskap. Som högskola med enskild utbildningsanordnare har ÖTH tillstånd att utfärda examina i det svenska högskolesystemet: Högskoleexamen i Teologi/religionsvetenskap (120hp) respektive Teologie kandidatexamen 180hp. Från och med våren 2019 har ÖTH tillstånd att dessutom utfärda examen för magister- och masterutbildning. Examenstillstånden bygger i samtliga fall på omfattande granskningar av utbildningen och lärosätet. I senaste utvärderingen av Universitetskanslersämbetet fick ÖTH omdömet att utbildningen håller ”hög kvalitet”.

Högskolans arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det bedrivs så att det uppfyller de krav som ställs på utbildning enligt högskolelagen. Som enskild utbildningsanordnare lyder ÖTH inte direkt under högskolelagen (1992:1434, med undantag av kap. 1) eller högskoleförordningen (1993:100), utan under lagen om tillstånd att utfärda vissa examina (1993:792).  Utbildningen måste dock svara mot de särskilda krav som enligt högskoleförordningens bestämmelser gäller för de examina som högskolan ger. För att upprätthålla nödvändig kvalitet väljer ÖTH att följa de lagar och förordningar som gäller för statliga högskolor där dessa är tillämpliga.

Sedan 2017 drivs ÖTH av den ideella föreningen Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Högskolan erbjuder teologiskt kandidatprogram, teologiskt basår och fristående kurser, samt står för högskolekurserna i ALTs fyraåriga pastors- och ledarprogram. Högskoleexamen gäller normalt årskurs 1 och 2 i de två- och treåriga studieprogrammen. Teologie kandidatexamen 180 hp ges inom ramen för treårig eller fyraårig studiegång. Det ettåriga programmet (teologiskt basår 60 hp) ges också som fristående kurser.

ÖTH har framför allt spetskompetens i bibelvetenskap och systematisk teologi, där vi även erbjuder masterutbildning. I samarbete med ett par andra högskolor i Norden ger vi den enda masterutbildningen i praktisk teologi i Sverige.

Se vidare Övergripande strategiska mål för högskolan inom ALT.