Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för altutbildning.se

Akademi för Ledarskap och Teologi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur altutbildning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från altutbildning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar under perioden aug-juni.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss i kontaktformuläret längst ner på sidan eller skicka ett mejl till info@altutbildning.se, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning, och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om att vår webbplats innehåller brister och arbetar löpande med att den ska vara så tillgänglig som möjligt.

Exempel på bristande förenlighet med lagkraven:

  • Det finns dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Navigering via tangentbord har brister.
  • Det finns bilder som innehåller text.
  • Det finns brister vad gäller tydliga kontraster.

Oskäligt betungande anpassning

Akademi för Ledarskap och Teologi, en ideell förening, åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Textning av samtligt filmmaterial, såsom alla föreläsningar, innebär för oss en oproportionerlig kostnad och hindrar oss från att bedriva vår verksamhet.

Denna redogörelse uppdateras i takt med att åtgärd sker, senast uppdaterad 2021-02-22.