ALT

Behandling av personuppgifter vid ALT

Erasmus Policy Statement ALT 2021-2027

GDPR Bilaga 1 Ansökande till utbildningen

GDPR Bilaga 2 Deltagare i arrangemang

Hållbarhetspolicy för Akademi för Ledarskap och Teologi

ÖTH

Antagningsordning vid ÖTH_220222

Forskningsstrategi 2021-2025

Kvalitetssäkringspolicy för Örebro teologiska högskola

Likabehandlingsplan ÖTH 2021-2022

Lokal examensordning vid ÖTH

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid ÖTH

Studenters rättigheter och skyldigheter vid ÖTH 2021-22

Övergripande strategiska mål för högskolan inom ALT_210305