Vad är ALT?

ALT (Akademi för Ledarskap och Teologi) är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare eller missionsarbetare. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla ALT högskola.

Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan (EFK), Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska Alliansmissionen (SAM).

  • ALTs utbildningar genomförs och utvecklas i nätverk som tar vara på högskolans, folkhögskolans och församlingsrörelsernas speciella erfarenheter och kompetenser.
  • ALT ska vara ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle.
  • ALT har ett ansvar att inom akademi, folkbildning och kyrkor förvalta och vidareutveckla de evangeliska, baptistiska och pentekostala traditioner som präglat medlemsorganisationernas församlingsrörelser.
  • ALT ska vara en internationell och mångkulturell miljö präglad av aktiva relationer med internationella partners i olika delar av världen.